Vítejte na webu naší školy

ŠKOLA LADA

7. A a 7. B na výletě v Holanech  | 23.05.2016

Za krásného počasí se vypravili naši sedmáci na třídenní pobyt do areálu Aero v Holanech. Díky tamním možnostem sportovního vyžití se nenudili ani chvilku.

Po stopách Karla Hynka Máchy  | 16.05.2016

Na místa, kde pobýval náš největší český básník- romantik, se vydala 11. 5. třída 9. B.

Návštěva IQLANDIE  | 28.04.2016

Co si vyzkoušíš, tomu porozumíš! Tak o tom se mohli naši žáci přesvědčit při návštěvě IQLANDIE v Liberci. 28. dubna se žáci osmých ročníků spolu s paní učitelkou Hladonikovou a panem učitelem Častulíkem vydali na prozkoumání moderního komplexu ze skla a betonu.

Pražské synagogy  | 28.04.2016

Zájemci ze šestých a sedmých ročníků se 28. dubna vypravili na exkurzi do pražských synagog. Nejprve se věnovali práci ve skupinách na téma Tradice a zvyky Židů, poté zhlédli Staronovou, Klausovou a Pinkasovu synagogu a židovský hřbitov.

Ladský pochod již popáté  | 26.04.2016

I když předpověď slibovala deštivé počasí, nakonec se opět další ročník Ladského pochodu vydařil. Letos prošlo malou trasu 120 účastníků, do velké se pustilo 109 turistů. Nejmladšímu účastníku byly 2 měsíce, nejstarší byl ročník 1954.

Romeo a Julie v Divadle na Vinohradech  | 26.04.2016

25. dubna žáci sedmých až devátých ročníků navštívili divadelní představení Romeo a Julie od Williama Shakespeara v Praze. Stalo se již tradicí, že navštěvujeme kamenná divadla v Praze. V letošním školním roce jsme zavítali do Divadla na Vinohradech.

Rok šikovných rukou 2016 aneb řemesel se nebojíme  | 25.04.2016

Město Česká Lípa se rozhodlo spustit projekt zaměřený na českolipské školáky i předškoláky. Jeho součástí je velká soutěžní přehlídka manuálně vytvořených výrobků a předmětů, jejichž autory budou děti navštěvující naše mateřské a základní školy.

Ladský turistický pochod - 5. ročník  | 18.04.2016

Naše škola pořádá v sobotu 23. dubna 2015 již 5. ročník Ladského turistického pochodu. Start je mezi 9.00 - 10.00 hod. u horní brány ZŠ. Stejně jako loni si můžete vybrat: kratší trasa je dlouhá 6 km, delší měří asi 12 km. Mapky okruhů najdete zde. Těšíme se na Vás.

Šesťáci výborně pracovali v hodinách dějepisu  | 16.04.2016

Touto cestou bych chtěla velmi pochválit žáky šestých tříd, kteří měli za úkol zpracovat v rámci výuky o Řecku určitou kapitolu na téma Každodenní život Řeků. Zhostili se práce na výbornou – zpaměti, jako rodilí moderátoři, nás ve skupinách informovali o rodině, odívání, hygieně, účesech, olympijských hrách či vzdělanosti starověkých Řeků.

Důležité info

Třídní schůzky SRPD - 12.4.2016
V úterý 12.4. se konají od 16 hodin třídní schůzky a konzultační odpoledne pro rodiče žáků 1. - 5. třídy a od 16,20 hodin pro rodiče žáků 6. - 9. třídy.
Konzultační odpoledne pro rodiče 7.1.2016
Ve čtvrtek 7. ledna se koná konzultační odpoledne od 16.00 do 18.00 hodin. Z důvodu účasti na lyžařském kurzu 3. - 5. tříd nebudou přítomni PhDr. Častulík, Mgr. Syslová, Mgr. Adamcová.
Testování 9. tříd - Scio
Bližší informace najdete v menu INFORMACE - PRO RODIČE I ŽÁKY
Třídní schůzky 10.11.2015
Dne 10.11.2015 se konají od 16 hodin třídní schůzky a konzultační odpoledne pro rodiče.
Informace pro žáky 9.ročníků
Podrobnosti o přijímacím řízení na SŠ najdete v menu INFORMACE - PRO RODIČE I ŽÁKY
Informace
Od 1. 10. 2015 platí aktualizovaný školní řád
Třídní schůzky SRPD, burza škol
Dne 6.10. se konají od 16,00 hodin třídní schůzky pro rodiče žáků 6. - 9. tříd. Od 16,30 proběhne v učebně přírodopisu schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní Mgr. Syslovou a od 17,00 se bude konat na stejném podlaží burza škol.
Omluva - web ZSLADA
Omlouváme se za nedostupnost webových stránek o prázdninách způsobenou technickými problémy se serverem. Děkujeme za pochopení
VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ
Z rozhodnutí ředitele školy byly na pondělí a úterý dne 29.6. a 30.6.2015 vyhlášeny volné dny pro žáky školy. Školní družina a školní jídelna budou v provozu v případě zájmu většího počtu rodičů. Vysvědčení bude předáno v pátek dne 26.6.2015.
Konzultační odpoledne - SRPD
V úterý 14. 4. 2015 od 16. hodin společná schůzka ve třídách a od 16,20 hodin do 18,00 hodin konzultační odpoledne
První třídní schůzky v roce 2015
Třídní schůzky se konají 8. 1. 2015 od 16,00 hodin.
Změna ceny obědů od 1. 1. 2015
Česká školní inspekce shledala v naší školní jídelně neplnění v ukazatelích: mléko, mléčné výrobky, ryby, luštěniny a ovoce. Od 1. 1. 2015 jsme nuceni zvýšit ceny obědů viz menu JIDELNA
Třídní schůzky a volby do školské rady – 11.11.2014
Vážení rodiče, v úterý 11.11.2014 se konají od 16 hodin třídní schůzky a konzultační odpoledne pro rodiče. Zároveň budou probíhat od 14 do 18 hodin volby do školské rady v hudebně školy.
UPOZORĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
V říjnu bude probíhat ve školní jídelně modernizace objednávkového terminálu a výměna identifikačních karet strávníků za čipy. První čip bude zdarma. Pokud strávník čip poškodí nebo ztratí,zaplatí za nový 100,-Kč. Po dobu opravy-modernizace objednávkového terminálu vaříme od 3.10.2014 pouze jeden druh jídla. Případné odhlášky obědů v kanceláři školní jídelny. vedoucí ŠJ A.Janusová
Rozvrhy pro šk.rok 2014/15
V menu třídy naleznete aktualizované rozvrhy pro školní rok 2014 - 15
Nová telefonní čísla
Vážení rodiče, během úterý 27.5.2014 budou změněna telefonní čísla: SEKRETARIÁT - 487714666, KANCELÁŘ - P. Hanáková - 487714650, ŘEDITEL - 487714651, ZÁSTUPCE ŘEDITELE - 487714652, VÝCHOVNÝ PORADCE - Mgr. Syslová - 487714661, ŠKOLNÍ DRUŽINA - 487714662, ŠKOLNÍ JÍDELNA 487714655.
Rozhodnutí ředitele školy - volné dny: 2.5. a 9.5. 2014
Podle § 24, odst.2 zák.č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vyhlašuji na dny 2.5. a 9.5.2014 volné dny. Provoz školní jídelny a družiny bude zajištěn jen při dostatečném počtu zájemců. Rodiče budou včas informováni. Na oběd je třeba se přihlásit nejpozději do pondělí 28.4. a pondělí 5. 5. 2014. Cena oběda je včetně režií ( 45,-; 47,- a 50,- Kč )
Třídní schůzky - úterý 15. 4. 2014
V úterý 15.4. se konají od 16 hodin třídní schůzky SRPD a konzultační odpoledne.
Rozvrhy - aktualizace
Aktualizovány rozvrhy 2. A, 3. A, 3. B. Naleznete v menu třídy.
Pro rodiče a volejbalisty
V menu volejbal naleznete plán akcí na druhé pololetí školního roku
Konzultační odpoledne pro rodiče
Ve čtvrtek 9. ledna se koná konzultační odpoledne od 16.00 hodin do 17.30 hodin. Z důvodu účasti na lyžařském kurzu 3. - 5. tříd nebudou přítomni PhDr. Častulík, Mgr. Syslová, Mgr. Javůrková a Mgr. Adamcová
iNFORMACE PRO RODIČE A BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
V sobotu 18. ledna 2014 od 9,30 do 11,30 hodin si přijďte vyzkoušet "školu nanečisto". Ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 8,00 do 17,00 hodin je den otevřených dveří. Pojďte si prohlédnout naše třídy. Kdo nemá čas může přijít v sobotu 1. února 2014. Zápis do 1. tříd se koná v pátek 7. února. 2014 od 14,00 do 18,00 hodin. TĚŠÍME SE NA VÁS.
Třídní schůzky SRPD -19. listopadu
Dne 19. 11. 2013 se konají třídní schůzky SRPD a konzultační odpoledne od 16 hodin.
Schůzka třídních důvěrníků
1. schůzka třídních důvěrníků se koná dne 3. 10. 2013 od 17.00 hodin ve sborovně školy.
Schůzka rodičů vycházejících žáků a burza škol - 1. 10. 2013
Schůzka rodičů vycházejících žáků se koná v 16,30 hodin v hudebně s paní učitelkou Syslovou. Burza škol je ve 4. patře II.stupně od 17,00 do 18,00 hodin.
Třídní schůzky SRPD - 1. 10. 2013
Společné třídní schůzky se konají pro 1. - 5. ročník v 16,00 hodin, pro 9. ročníky v 16,15 hodin a pro 6. až 8. ročníky v 16,30 hodin
Přihláška ke stravování aktualizována pro SPPOŠ a ZŠ Klíč
Přihláška ke stravování aktualizována pro SPPOŠ a ZŠ Klíč, lze vytisknout v menu jidelna
iNFORMACE PRO RODIČE S PRVÁKY
Slavnostní zahájení 2. září začíná v 8 hodin. Přijďte v 7.50 hodin. Sejdeme se před školou.
Informace pro budoucí šesté třídy
16. 4. 2013 se koná pro rodiče dětí z 5. tříd informační schůzka od 16.00 hodin v učebně hudební výchovy v přízemí II. stupně.
Třídní schůzky SRPD
Třídní schůzky SRPD se konají 16. 4. 2013 od 16,00 hodin společně v kmenových třídách. Od 16,15 hodin je konzultační odpoledne.
Dnes - POHOVORY DO 1.TŘÍDY - AJ
Dnes 19.2. 2013 budou probíhat pohovory do budoucí první třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Přijďte s dětmi, těšíme se na Vás.
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
V pátek 8. února se koná zápis dětí do 1.tříd od 14 do 18 hodin. Těšíme se na Vás.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 29. ledna se koná Den otevřených dveří. Přijďte se podívat od 8 do 17 hodin.
OBĚDY NA ZŠ LADA
Školní jídelna při Základní škole Česká Lípa,Šluknovská 2904.přípevková organizace nabízí stravování pro cizí strávníky. Důchodci hradí za jeden oběd 50,-Kč, ostatní cizí strávníci 51,- Kč. Jedná se o školní stravování, tzn. oběd se skládá z polévky,hlavního jídla, nápoje a popř. salátu, dezertu či ovoce. Je možné si vybrat ze dvou druhů jídel. Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí stravování, informace podáváme též na tel. Čísle: 487 521293, 736483068.
ZRUŠENÍ VOLNÉHO DNE v pátek 5. 10. 2012
Informace rodičům ! Z rozhodnutí ředitele školy se bude v pátek dne 5.10.2012 normálně vyučovat. Provoz školní jídelny a družiny bude zajištěn. Důvod: havárii se podařilo odstranit večer dne 3.10.2012 Mgr. Jaroslav Javůrek –ŘŠ –Základní škola ,Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace
Rozvrhy
V menu Organizace školy najdete ve třídách aktuální rozvrhy pro školní rok 2012-2013
Informace z jídelny na prázdniny
Přečtěte si, vyúčtování a možnost vytisknout si přihlášku na obědy pro školní rok 2012/2013 (podrobnosti v menu jídelna)
1. turistický LADSKÝ POCHOD
V sobotu 2. 6. 2012 zveme všechny na čtyř-kilometrovou trasu (mladší děti) a třináctii-kilometrovou trasu poznávat jarní přírodu. Start je u horní brány ZŠ LADA, mezi: 9. a 10. hodinou. V cíli si opečeme "buřtíky". Děti do 10ti let pouze s doprovodem. Na trase se potkáte s různými úkoly, které vám cestu zpříjemní. PŘIJĎTE, v přírodě je hezky.
VOLNÉ DNY - Rozhodnutí ředitele školy
Podle § 24, odst.2 zák.č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vyhlašuji na dny 30.4. a 7.5.2012 volné dny. Mgr. Jaroslav Javůrek, ředitel ZŠ
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Ve dnech 5.4 a 6.4 mají žáci velikonoční prázdniny, pro zájemce bude zajištěn chod školní družiny (i pro děti, které nenavštěvují školní družinu) od 8.00-16.00 hod. Zájemci se musí přihlásit nejpozději do 3.4. 2012 (ÚT) ve školní družině. Provoz školní jídelny bude zajištěn jen při dostatečném počtu dětí.
INFORMACE BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM
Zájemcům o výuku anglického jazyka v 1. třídě, kteří se nezúčastnili pohovoru, nabízíme ještě jeden termín v úterý dne 3. dubna od 15,30 do 16,30 hodin v knihovně školy. Těšíme se na Vás.
JARNÍ PRÁZDNINY
Příští týden, od 27. 2. do 4. 3. máme jarní prázdniny. Přejeme všem žákům hodně pohybu v přírodě nebo v bazénu. Počítače na chvíli odložte.
TŘÍDNÍ SCŮZKY 5.LEDNA 2012
Dne 5.1. 2012 (čtvrtek) se konají od 16 hodin třídní schůzky.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Dne 23.12. se koná od 9 hodin turnaj ve stolním tenisu pro žáky 7.-9. tříd. Přihlášky na místě 23.12. Bližší informace u p. Častulíka.
Informace rodičům - volný den
Z rozhodnutí ředitele školy se nebude dne 18.11.2011 vyučovat. Provoz školní jídelny a družiny bude zajištěn jen při dostatečném počtu zájemců. Rodiče budou včas informováni.Na oběd je třeba se přihlásit nejpozději do úterý 15.11.2011.Cena oběda je včetně režií ( 45, 47 a 50,- Kč )
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
V úterý 4.10. se konají třídní schůzky. Pro 1. až 5. ročník a pro 9. ročník začínají v 16,00 hodin. Pro 6. až 8. ročníky v 16,30 hodin. Schůzka rodičů vycházejících žáků se koná v hudebně v 16.30 s paní učitelkou Syslovou. Burza škol proběhne od 17,00 do 18,00 hodin ve 4. patře na druhém stupni naší školy.
VOLBA RADY ŠKOLY
Letos končí funkční období školské rady.Je nutné v termínu do 31.10.2011 uspořádat nové volby do školské rady. Volby do školské rady proběhnou dne 25.10.2011 podle volebního řádu vydaného zřizovatelem školy-Městem Česká Lípa. Podrobnosti naleznete v aktualitách.
Vzkaz prvnáčkům
Slavnostní přivítání 1. září je v 8 hodin. Tak, i když nemůžete dospat, stačí přijít ke škole v 7.50 hodin. Těšíme se na vás.
PRÁCE ŽÁKŮ VE ŠKOLE
V levém menu VE ŠKOLE je možno si prohlédnout práce žáků
Informace z jídelny
Přečtěte si, vyúčtování a aktuální ceny obědů na školní rok 2011/2012; je možno si vytisknout přihlášku na příští školní rok 2011/2012 (podrobnosti v menu jídelna)
Akademie ZŠ Lada
V úterý 7.6 se koná akademie žáků naší školy pro rodiče v Jiráskově divadle od 16.00 hodin.
INFORMACE PRO RODIČE -reakce na anonymní stížnost
FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT: Volejbal-akce pořádané Českým volejbalovým svazem (ČVS)-hradí ze svého rozpočtu volejbalový oddíl Lokomotiva Č. Lípa-škola pouze s TJ spolupracuje (bez finanční účasti).
PÁTÉ TŘÍDY U MOŘE
Zpráva od paní učitelky Rosákové:" Dojeli jsme v pořádku, všichni jsou zdrávi, sluníčko svítí". 7. 5.2011
Školní mléko na ZŠ Lada
Letos se naše škola umístila po několika letech opět na 1.místě v soutěži "Školní mléko". Poděkování proto patří všem žákům,kteří mají rádi mléko a pijí ho a paní vychovatelce,která se stará o distribuci mléka mezi dětmi. Fotografie najdete ve fotogalerii.
Třídní schůzky - 3. čtvrtletí 2010-2011
V úterý 19.4. se konaní třídní schůzky SRPD. Začínají v 16.00 hodin v kmenových učebnách žáků.
PO 5 LETECH OPĚT MEDAILE
Naši žáci se opět zařadili mezi elitu mladých volejbalistů v České republice.Všichni hráči A-týmu podali nadšený a bojovný výkon. Děkuji všem hráčům, trenérovi p. Linhartovi a ostatním trenérům za vynikající práci a sponzorům a městu Česká Lípa za významnou podporu mládežnickému volejbalu. Chci věřit, že i v příštích letech bude volejbal v České Lípě patřit mezi nejúspěšnější sporty. Mgr. Jaroslav Javůrek-ředitel školy a trenér
Jarní prázdniny
V týdnu od 21. února do 27. února jsou jarní prázdniny. Popřejme si hezké počasí a sluníčko, abychom se odpočatí mohli po týdnu zase věnovat učení
První třídní schůzky v roce 2011
Třídní schůzky SRPD se konají 6.ledna 2011 od 16.hodin
Vánoční prázdniny
Od 23.12. 2010 do 2.1.2011 jsou vánoční prázdniny
Informace nejen pro devítky
Na nástěnce výchovné poradkyně o uplatnění na trhu práce -menu: ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Oslavy 20.výročí naší školy
Na fotografie z oslav se můžete podívat ve fotogalerii.
VOLNÝ DEN 8.12.2010
Informace rodičům ! VOLNÝ DEN -Z rozhodnutí ředitele školy se nebude dne 8.12.2010 (St) vyučovat. Z důvodu stávky nepedagogických pracovníků, kteří se připojí k celorepublikové stávce zaměstnanců ve státních a veřejných službách bude škola včetně školní družiny a školní jídelny mimo provoz. Mgr. Jaroslav Javůrek, ředitel školy Základní škola ,Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace
Změny na našich stránkách
Postupně najdete volejbal v levém menu; aktuální dění ve škole : výlety, exkurze a život v družině také pomocí menu vlevo.
Konzultační odpoledne
Zítra 16.11.2010 se uskuteční v 15.15h beseda pro rodiče (téma:rizikové chování) s p. učitelkou Hladonikovou v učebně přírodopisu. Od 16.00-16.10 je společná schůzka s rodiči,v 16.10-18.00 konzultační odpoledne.
20. LISTOPADU 2010 SLAVÍME
ZŠ Lada zve k 20. výročí založení školy všechny své bývalé pedagogy, žáky i ostatní zaměstnance ke společnému setkání, které proběhne v sobotu 20. listopadu 2010.
Podzimní prázdniny
27.10 a 29.10.2010 mají žáci podzimní prázdniny. Ve čtvrtek 28.10.2010 je státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu.
Přespolní běh = krajské kolo
14.10 se v Turnově naši žáci z 8. tříd zúčastní krajského kola v přespolním běhu
Adaptační pobyt 7.A
Od 4.10 do 6.10 probíhá adaptační pobyt 7.A ve Sloupu v Čechách. Odjezd v pondělí v 11.00 hodin
Třídní schůzky
Ve čtvrtek 30.9. se konaní třídní schůzky SRPD: v 16.00 hodin 2. – 5. roč. + 9.roč.; v 16.30 hodin 6. – 8. roč. + informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků – hudebna; v 17.00 hodin burza středních škol pro rodiče a žáky 8. a 9. roč. (4. podlaží II.stupně)
Adaptační soustředění
Adaptační soustředění 6.A proběhne od 22.9 do 24.9.2010 v RS Jitřenka v Kytlici
Sportovní soustředění
Ve dnech 20.9. až 22.9. 2010 se koná sportovní soustředění třídy 6.B