Informace o zápisu

zveřejněno

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2019-2020

Pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2014.

Při zápisu zákonný zástupce předloží doklad o místě trvalého bydliště (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, podává zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Přednostně jsou přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové školy podle vyhlášky města Česká Lípa č. 3/2016. Zákonní zástupci si mohou zvolit pro dítě i jinou základní školu než spádovou.

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona).

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Oba doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu, bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitel. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou města Česká Lípa.

Vyhláška města Česká Lípa o stanovení školských obvodů základních škol

Zajímavosti pro rodiče

Pro budoucí prvňáčky,  připravujeme v jarním období  projekt Škola nanečisto, kde si děti mohou vyzkoušet pobyt ve škole a opravdové učení se svými novými spolužáky a budoucími učitelkami. To dětem jistě usnadní nástup do první třídy! A určitě i rodiče se rádi více seznámí se školním prostředím.

V červnu se pak uskuteční schůzka rodičů s učitelkami, které budou v prvních třídách vyučovat. Zde již rodiče obdrží veškeré informace pro nástup dítěte do 1. třídy v naší škole. O termínu schůzky budou rodiče včas informováni. Sledujte naše webové stránky.

Na co by rodič neměl ze začátku zapomínat:

 • každodenní kontrola aktovky za přítomnosti svého prvňáčka
 • denně ořezané tužky, dítě jich má mít v zásobě několik
 • příprava školních pomůcek za jeho přítomnosti, společné ukládání do aktovky
 • nákup školních pomůcek raději až po poradě s vyučujícím
 • přípravu na vyučování je lepší rozdělit na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut
 • příprava by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
 • příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky
 • v klidu si povídat s dítětem o tom, co prožilo ve škole
 • vysvětlit, čemu dítě nerozumělo
 • pochválit i za drobné úspěchy

 

Co by měl umět předškolák:

 • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů
 • obléknout i převléknout se do cvičebního úboru, zavázat si boty,
 • zvládat sebeobsluhu a hygienu, zavírat a otvírat aktovku a penál
 • uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami
 • poznat základní barvy
 • vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou
 • připravit svačinku na ubrousek a mýt si ruce
 • poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu
 • umět si povídat si s rodiči, správně vyslovovat
 • uložit věci do aktovky