Olympiáda v anglickém jazyce - ŠK

Dne 28. listopadu se konalo školní kolo olympiády v AJ. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy.
 
V kategorii 6. a 7. tříd se na 1. místě umístila Jana Bubancová ze 7. A, na 2. místě Veronika Sedláčková ze 7. A a na 3. místě Marie Drchotová z 6. A.
Do okresního kola postupují Jana Bubancová a Veronika Sedláčková.
 
 
V kategorii 8. a 9. tříd byla na 1. místě Jana Wendlerová z 9. A, na 2. místě Jiří Rábl z 9. B a na 3. místě Miki z 9. A.
Do okresního kola postupuje Jana Wendlerová.
 
 
Mgr. Irena Borovcová