Jarní prázdniny

Ani o jarních prázdninách se život ve škole nezastavil.

Žáky vystřídali řemeslníci a pracovali na modernizaci učeben a vybavení školy. Letos máme na modernizaci interiéru školy schválené finanční prostředky ve výši 1,6 mil. Kč.

O jarních prázdninách tak mohla pokračovat výměna osvětlení v pěti učebnách (přírodopisu, fyzice, chemii a dvou učebnách na 1. stupni), lepšího osvětlení se dočkalo i zázemí tělocvičen (šatny, umývárny a chodba). Celkem už jsme za necelý rok vyměnili osvětlení ve 24 učebnách a všech odděleních školní družiny.

Pracovalo se také na IT, optická síť pro internet je nyní i ve všech učebnách a kabinetech 1. stupně, stejně jako ve vstupním pavilonu. Byly také instalovány šatní skříňky pro žáky. Veškeré práce vyšly na bezmála 600 000,-Kč.  Modernizace osvětlení bude pokračovat o velikonočních prázdninách. O hlavních prázdninách se nového vybavení, za více jak 800 000,-Kč, dočká školní jídelna, koupíme nový konvektomat, sporák, pánev a kotle.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se na dosavadním rozvoji školy podíleli a podílejí, zaměstnancům, žákům, Spolku rodičů a přátel školy, ale především zřizovateli za vstřícný přístup a efektivní spolupráci.

V péči o školu budeme i nadále pokračovat, zaslouží si to.

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy