Požární ochrana očima dětí a mládeže

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo pro rok 2019 soutěž s požární tematikou, které se mohly účastnit děti od mateřských škol až po studenty škol středních.

Soutěž má 3 kategorie:

1. literární

2. výtvarnou

3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií

 

My jsme si v hodinách výtvarné výchovy vybrali zcela zřejmě 2. kategorii a na zadané téma děti tvořily své příspěvky. Nutno podotknout, že ve třídě 6. A a B se pracovalo s obrovským zaujetím a nadšením. Co obrázek, to originál!

Však také práce hasičů zasluhuje mnohdy veliký obdiv a poděkování.

Ačkoli pěkných obrázků vzniklo dost, vybrali jsme ty nejvydařenější a o jejich dalším osudu už budou rozhodovat jiní. Uvidíme, zda uspějeme v okresním kole.

Držme si palce!

Do okresního kola postupují ze 6. A:  T. Bohatý, N. Budayová, J. Bulíř, A. Červinková, M. Drchotová, N. Jirásková, B. Kratochvílová, V. Kulas, O. Pacal a J. Šafránek.

Ze 6. B: M. Čiháková, S. Jarolímková, K. Kloučková, B. Michalíková, K. Nováková a N. Rietschlová.

Mgr. Jana Roubíčková