Beseda s lesníky

V pátek 5. 4. děti ve školní družině navštívili lesníci z VLS z Mimoně. Seznámili děti s tím, jak se chovat v lese, co všechno tam můžeme vidět a slyšet. Děti se dověděly zajímavosti z oblasti života zvěře, způsoby jejich ochrany a pomoci od myslivců a lesníků. Součástí besedy byly mimo jiné i ukázky obrázků zvířat žijících v lesích našeho okolí, kůže a paroží. Dětem se beseda moc líbila a měly na lesníky spoustu otázek. Děkujeme za příjemně prožité odpoledne.

Renata Papíková