Návštěva paní starostky

Ve středu 10. 4. navštívila naši školu paní starostka Jitka Volfová. Setkala se s vedením školy a zástupci parlamentu. Líbilo se jí, že na škole máme funkční parlament a slíbila nám, že se pokusí o obnovení setkávání zástupců parlamentů z různých škol. Její mluvčí paní Brožová parlamenťáky dokonce pozvala na radnici, kterou nás slíbila provést.
 
 Paní starostka se dále zajímala o aktivity a dění na škole, zašla do družiny, kde si s dětmi povídala o četbě knížek, a ochutnala oběd ve školní jídelně.
Návštěva probíhala v přátelském duchu a my věříme, že nebyla poslední.
 
Mgr. Dominika Holubová