Připravte se na barevný týden

Když skončí období masopustu a karnevalů, následuje po Popeleční středě šest postních nedělí - poslední z nich je neděle Květná. Touto nedělí začínají prakticky oslavy Svatého týdne, i když ten - přísně vzato - začíná až v pondělí po Květné neděli. Je to týden, kdy křesťané vzpomínají na Kristovo utrpení i jeho smrt, a je nazýván velikonočním, svatým, pašijovým nebo také tichým.
 
U nás se tento „předvelikonoční týden“ stal také velmi oblíbeným, i když jsme si ho pojali trochu jinak, a to BAREVNĚ. Každý den nás čeká jiná barva, do které se budeme snažit naladit své oblečení. Tak tedy: první den předvelikonočního týdne bývá pojmenován jako Modré pondělí - 15. 4.  se tedy oblékneme celí do modrého. Po něm následuje Šedivé úterý. Neveselé barvy patrně symbolizovaly nadcházející utrpení, kterým procházel Ježíš před svou popravou. Proto se 16.4. navlékneme do šedivé, můžeme ji rozrazit pár kousky žlutého oblečení. Známější jsou názvy dalších dnů v týdnu: Škaredá středa. V tento den, ve středu 17. 4., se však oblečeme naopak do barev veselých, abychom tento „škaredý“ den rozsvítili. Potom následuje Zelený čtvrtek, Velký pátek a Hod Boží velikonoční. Po něm následuje druhý svátek, kterým je Velikonoční pondělí.
 
Věřím, že se většina z vás do této akce zapojí s velkým nadšením, jako to bylo v loňském roce, a že si tento týden opět užijeme.
 
Mgr. Radka Veselá