5. třídy v Praze

V úterý 23. 4. v rámci projektových dní vyrazili páťáci autobusem do Prahy. Jelikož jsme si přáli nahlédnout do vzdálených koutů vesmíru, první zastávkou bylo planetárium v pražských Holešovicích. Hned po příchodu si žáci pohráli s interaktivními exponáty a vyzkoušeli si různé fyzikální či astronomické jevy. Mohli si prohlédnout model černé díry nebo si i vyzkoušet jízdu na simulátoru vozítka na Měsíci. Následně se všichni přesunuli do velkého promítacího sálu.  Zde jsme se zúčastnili programu Vesmír kolem nás. Ač bylo venku světlo a jasno, mohli jsme na kopulovité promítací ploše pozorovat hvězdy. Na noční obloze si žáci prohlédli souhvězdí typická pro daná roční období. Dozvěděli se také základní informace nejen o Slunci, Zemi a planetách, ale i o hvězdách a menších tělesech sluneční soustavy, jako jsou měsíce, planetky, komety a trpasličí planety. Vysvětlili jsme si, proč se střídá den a noc, proč Měsíc mění svou tvář na obloze i proč se střídají roční období.

Z planetária jsme autobusem popojeli na okraj historického centra Prahy, kde nás čekala dvouhodinová procházka s milou paní průvodkyní. Prohlédli jsme si Rudolfinum, Pražský hrad i Staroměstské náměstí s orlojem. Nechyběla ani procházka po Karlově mostě. Všichni si sáhli na sochu Jana Nepomuckého, aby měli štěstí a vše, co si přejí, se jim splnilo. Třeba to, aby se do Prahy brzy zase vrátili.

Mgr. Jana Rolečková