6. A a 6. B v Bozkovských jeskyních

Když jsme loňský školní rok s dětmi ve vlastivědě probírali krápníkové jeskyně, většina z nich vůbec netušila, o čem mluvím. Tudíž jsem si dala jasný cíl, že je s nimi v brzké době v rámci exkurze určitě musím seznámit. No, a tak začalo plánování. V ČR se nachází cca 14 krápníkových jeskyní, ovšem většina z nich se nenachází v blízkosti našeho bydliště. Nejblíž jsou jeskyně Koněpruské a právě Bozkovské. Volba tedy padla na jeskyně dolomitové, ve městě Bozkov.
 
Právě dnes 24. 4. nastal den D a my jsme se s dětmi vypravili na exkurzi. Čekala nás cca 1, 5 hodinová cesta busem, která byla celkem pekelná, jelikož hned několika dětem bylo špatně a my jsme nestíhali shánět prázdné pytlíky. Po všech těchto nepříjemnostech jsme však dorazili v pořádku do místa určení, a pak už jsme si jen užívali přírodních krás.
 
Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov. Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.
V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1075 metrů a výškovým rozpětím (denivelací) 43 metrů - jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.
Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 - 9 °C, teplota vody v jezerech je 8 °C.
Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou.
 
Děti vycházely z jeskyní s úžasem a se slovy, že toto nikdy neviděly. Jsem moc ráda, že se jim to líbilo, že byly nadšené a že dnes už všichni mohou říci, co to takové krápníky jsou a jak vznikají.
 
Mgr. Radka Veselá