Mise Vyšehrad tříd 3.A a 3.B

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 jsme se my, žáci 3. ročníků, vydali do Prahy na Vyšehrad. Ráno jsme si museli přivstat a již v 7 hodin jsme vyrazili na cestu. Jelo se pěkně, cesta proběhla bez problémů.
Po krátkém pěším putování jsme dorazili na Vyšehrad do Starého purkrabství, kde nás přivítal náš průvodce Tomáš. Seznámil nás s historií Vyšehradu, vysvětlil nám pravidla našeho bádání, rozdělili jsme se do 5 skupin a vydali se plnit úkoly „do terénu“. První úkol nás čekal v Královské a knížecí akropoli, kde jsme museli vyhledat v knihách osobnost z našich dějin. Skupina, která osobnost našla, se vydala do parku hledat truhlu s artefaktem. Tento úkol splnily všechny skupiny a artefaktem byl erb prvního českého krále Vratislava I.
Další artefakt na nás čekal v bazilice sv. Petra a Pavla, kde jednotlivé skupiny říkaly svá přání. Z baziliky jsme se přesunuli na Vyšehradský hřbitov a Slavín. Zde každá skupina vyhledala hrob významného skladatele či spisovatele, prohlédla si toto pietní místo a získala další artefakt. Poslední artefakt jsme získali v tajemném sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu. Cestou do sálu jsme museli projít podzemní kasematy. Tomáš nám rozdal baterky, tak jsme se nebáli. Na závěr našeho 3hodinového putování po Vyšehradu jsme sestavili velký erb se všemi získanými artefakty.
Mise byla úspěšně splněna a my se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Vyšehradu. Cestou k autobusu jsme se ještě podívali na terasu, ze které je nádherný výhled na Prahu. Cesta zpět proběhla také bez potíží a v 15.15 hodin jsme byli u školy. Již se do Prahy těšíme zase za rok.
Mgr. Jana Rosáková a Mgr. Jana Doležálková