Gymnastky a gymnasti v Jump Ústí

Za celoroční usilovnou práci byl výběr žáků navštěvujících kroužek sportovní gymnastiky odměněn návštěvou Jump arény v Ústí nad Labem. Sobotní Den dětí jsme tak strávili zábavným a netradičním sportováním.

Oblékli jsme si gymnastické dresy i protiskluzové ponožky a vrhli jsme se do pilování a zdokonalování svých doposud získaných akrobatických dovedností na adrenalinovém hřišti plném trampolín a dobrodružných atrakcí. Věnovali se nám zkušení trenéři, kteří nám pomáhali s nácvikem techniky různých akrobatických prvků. Začali jsme přemety stranou, vpřed a rondátem. Trampolíny nám byly vhodnou pomůckou především k nácviku přemetu stranou zprosta (tzv. „Araba“) a přemetu vzad (tzv. „Fliku“), které se nám v prostředí školní tělocvičny nepříliš snadno trénují. Ti odvážnější z nás se nakonec pokusili i o salto vpřed i vzad.           

Jump arénu jsme opouštěli zpocení a na smrt unavení, ale zároveň spokojení, bohatší o nové dovednosti a motivováni k dalším gymnastickým pokrokům.

Všem zúčastněným dětem patří veliká pochvala. Věřím, že všichni strávili v Jump aréně příjemný víkendový den.

Mgr. Jana Rolečková