Důležitá infa ke sběru

Důležité upozornění pro rodiče žáků!!!!!
Starý papír již nebude možné v novém školním roce 2019/2020 odvážet do sběrného dvora. Naše škola zrušila spolupráci s firmou Marius Pedersen. Děkujeme rodičům za pochopení.
 
Vyhlášení nejlepších sběračů starého papíru a víček za 2. pololetí školního roku 2018/2019
 
Pro děti, které byly ve sběru nejpilnější, jsme uspořádali 20. 6. 2019 výlet do Sloupu v Čechách. Cestu, prohlídku skalního hradu i zmrzlinu měly děti zadarmo. Na hradě nám slečna průvodkyně poutavě vyprávěla zajímavosti o historii hradu, podívali jsme se i do hladomorny. Zmrzlina nám chutnala a krásně jsme si „prozkoumali“ lesní divadlo nad Sloupem v Čechách. Cesta domů proběhla bez obtíží.
 
A nyní vám představíme vybrané děti:
1. A Krausová
1. B Barnáčková
2. A Syrový
2. B Stránský, Němec, Brůža, Hamata
3. A Ouský, Socha, Kuneš, Střížová
3. B Černý, Brechlerová
4. A Grič, Stehlíková, Hůlová, Kurfirstová
4. B Svítilová
5. A Kozák, Kalousková, Novák, Iwachovová
5. B Černá
6. A Kulas, Drchotová
6. B Kalendová
7. A Hoffmanová, Manžel, Ritschelová, Berdarová
 
Vyhlášení výsledků ve sběru víček a papíru za měsíc květen 2019
 
Ve sběru starého papíru se na 3. místě umístila Barbora Svítilová ze třídy 4. B. Druhé místo obsadil žák Stránský ze třídy 2. B a 1. místo patří Nele Stehlíkové ze 4. A.
Ve sběru víček se na 3. místě umístila Nela Stehlíková ze 4. A, 2. místo obsadil Vojtěch Novák z 5. A a zvítězil Radek Pavlíček ze 3. B.
Výherci obdrželi malou sladkou odměnu.
 
Ještě jednou bychom chtěly poděkovat všem dětem, které třídí starý papír a víčka od PET lahví, přejeme krásné letní prázdniny a těšíme se na Vás v příštím školním roce.
 
Mgr. Jana Rosáková a Mgr. Jana Andrýsková