Rozloučení s 9. ročníky

Letos se 9. třídy loučily se základní školou hned dvakrát. Nejprve se svými učiteli a spolužáky z druhého stupně v tělocvičně školy. Poděkovaly tam nejen pedagogům, ale i dalším pracovníkům školy. Rozdaly učitelům dárky a zazpívaly dojemnou písničku o loučení.
 
Odpoledne žáky pak čekalo slavnostní předání vysvědčení v Centru textilního tisku. Toho byli účastni jejich rodiče, zástupci školy, třídní učitelé a paní starostka Jitka Volfová. Po dojemném proslovu pana ředitele obdrželi od třídních učitelů vysvědčení a pochvaly, paní starostka jim předala pamětní listy a odnesli si též skleničky a klaunské nosy (to aby brali život s humorem). Na závěr žákům dala do života několik cenných rad paní starostka.
 
Bylo to velmi příjemné a emotivní odpoledne. Je pěkné slyšet, když žáci svým učitelům i rodičům poděkují, čímž dávají najevo, že si jich váží.
 
My „našim“ deváťákům přejeme, aby byli v budoucím životě spokojení a vzpomínali na naši školu jen v dobrém.
 
Mgr. Dominika Holubová