Zvýšení ceny obědů od 1.9.2019

zveřejněno 1. 6. 2019

Vážení rodiče,

z důvodu neustále se navyšujících cen surovin jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny za odebraný oběd, a to o 2,- Kč (o 4,-Kč).

Toto opatření nabývá platnosti od 1. září 2019.

Více v příloze.