Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Vážení rodiče vycházejících žáků, ale nejen těch!
 
Dovoluji si Vás upozornit, že škola pořádá v rámci kariérového poradenství pro Vaše děti spoustu akcí, které by jim měly pomoci vybrat si tu nejvhodnější střední školu či učiliště. Věnujeme se tomuto výběru systematicky od 2. poloviny 8. ročníku v OV a následně celý 9. ročník.
Jistě jste zaznamenali, že žáci byli již na Živé knihovně povolání a v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v České Lípě. Budou navštěvovat různé střední školy, ale také absolvují projektový den na učilišti 28. října.
 
Za velmi důležitou považuji návštěvu Burzy škol, kterou absolvujeme společně s 8. a 9. ročníky v rámci odpoledního vyučování 12. 11. ve 14.30h. V 15h. můžete za svými dětmi dorazit i Vy a informovat se u konkrétních zástupců škol na to, co Vás nejvíce zajímá.
 
10. – 12. 10. probíhá v Liberci EDUCA MY JOB, kam můžete jet se svými dětmi osobně, se školou se nezúčastníme.
 
Určitě je dobré navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách (termíny dnů otevřených dveří najdete na webových stránkách jednotlivých středních škol, nejlépe hledat na www.infoabsolvent.cz), kde lze získat největší množství informací.
Rovněž doporučuji individuální návštěvu Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v České Lípě, popřípadě konzultaci v Pedagogicko – psychologické poradně v České Lípě (tel. 487 522 179) – ta je vhodná především pro žáky se SPU (2. PO).
 
A ještě důležitá informace: termíny přijímacích zkoušek:
4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia
1. termín 14. dubna 2020 (úterý)
2. termín 15. dubna 2020 (středa)
víceletá gymnázia
1. termín 16. dubna 2020 (čtvrtek)
2. termín 17. dubna 2020 (pátek)
náhradní termín
1. termín 13. května 2020 (středa)
2. termín 14. května 2020 (čtvrtek).
 
Všechny podrobnosti k přijímacímu řízení, přihláškám, zápisovým lístkům apod. se dozvíte na třídních schůzkách, které se budou konat 19. 11. od 17h. Prosím udělejte si čas, na schůzce bude přítomna i paní z IPS ÚP a zástupkyně jedné střední školy, takže se můžete na cokoliv zeptat.
 
Konzultace s výchovnou poradkyní na ZŠ Lada je možná kdykoliv po předchozí domluvě – tel. 603 503 820, e-mail: holubova.dominika@zslada.cz
 
Na spolupráci s Vámi se těší Mgr. Dominika Holubová