Branný den 2. st.

Celý týden 14. 10. – 18. 10. se nese v duchu „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. V rámci tohoto týdne nesměla na programu chybět ani branná výchova. Proto dne 15. října navštívila naši školu skupinka odvážlivců z Ústí nad Labem, která si pro celý druhý stupeň připravila pět stanovišť týkajících se práce s chemikáliemi, evakuačním cvičením, střelbou, první pomocí a povídáním o armádě. Školní hříště se tak na jedno dopoledne stalo nejednotvárným celkem, který do éteru vypouštěl nespočet smíchu, připomínek, nápadů a hlavně obrovského toku myšlenek.
 
Některá stanoviště byla více teoretická, některá více praktická. Téměř hodinové představení tématu chemikálií nebylo například pro šesté a sedmé ročníky tak úchvatné, nicméně to „rozbila“ praktická ukázka ochranných masek, které si žáci mohli vyzkoušet. Každý se najednou hrnul k přednášejícímu a natahoval ruce po maskách. Nejvíce pohybu vykonali žáci při sportovních hrách na stanovišti evakuačního cvičení. Co vše si mám a vlastně můžu vzít do evakuačního zavazadla? Doběhnout k plachtě, vybrat z vystavených věcí tu jednu správnou, běžet zpátky, předat štafetu svému kamarádovi a opět dokola? I s tím se žáci dnes setkali. Soupeřivost se zde projevila na vysoké úrovni. Na dalším stanovišti si naopak žáci mohli vyzkoušet střelbu. Pro někoho paráda, pro někoho nuda. Kam ale všichni běželi s radostí? K vysloužilému vojákovi, který představoval historii armády a následně svou výstroj. A co byla třešnička na dortu? Možnost pomalování obličeje maskovacími barvami. Najednou se z žáků stávali černozelení Avataři, soutěžící o co největší zmalování. Pár adeptů na nejzamazanějšího máme, ale necháme si je pro sebe. :-)
 
I když den nebyl tak slunečný, jak jsme předpokládali a jak jsme si hlavně přáli, na kvalitě a průběhu celé akce to nic nezměnilo. Nyní nám nezbývá nic jiného než čekat, zda i příští rok nám přinese branný den a spoustu nových zážitků.
 
Bc. Gabriela Svobodová