Exkurze do Drážďan

Dne 11. prosince se žáci našich osmých a devátých tříd vydali autobusem na delší cestu, jejímž cílem byla exkurze do zajímavého muzea v německých Drážďanech. Muzeum hygieny, které má již takřka stoletou tradici, je jediným muzeem tohoto druhu. Muzeum se dnes prezentuje jako „Muzeum člověka“, kterému nic lidského není cizí. Jeho vlajkovou loď představuje stálá výstava s názvem „Člověk jako dobrodružství“, která se v sedmi sálech vyrovnává s různými biologickými a kulturními aspekty našeho života. Jeho stálá expozice s tematikou: Skleněný člověk, Život a umírání, Sexualita, Jídlo a pití, Pohyb, Vzpomínání, Myšlení a učení zahrnuje všechny oblasti života. Prohlídka všech sálů, v nichž bylo možné absolvovat interaktivní seznámení s vystavovanou problematikou, byla velmi zajímavá a umožnila nám reálně si ověřit např. pocity věnované vnímání, myšlení, smyslům. Byla z toho pro všechny zúčastněné hodnotná a také docela vyčerpávající zkušenost.
 
Nezapomněli jsme ani na návštěvu vánočních trhů v samém centru Drážďan, kde jsme mohli mimo předvánočních nákupů obdivovat i překrásnou barokní architekturu města. Mnoho z nás ještě stihlo sehnat dárek pro své blízké a potěšit tak je i sebe. Spojili jsme užitečné se zábavným, exkurze, jak má být.
 
Den utekl jako voda a všechny nás čekala už jen zpáteční cesta, která zpíváním vánočních koled v autobuse nám cestu zpříjemnila.
 
Poděkování patří panu řidiči, který nás provezl historickou částí Drážďan a ochotně umožnil zastávky na toalety. Prostě exkurze se nám opravdu vydařila.
 
Mgr. Alena Hladoniková