Ladská kecka

Během soboty a neděle 25. 4. – 26. 4. se ve spolupráci s MAP Českolipsko a Novoborsko II uskutečnila virtuální verze tradiční Ladské kecky. Ladská kecka spočívá v projití či proběhnutí (nicméně na rychlosti nezáleží) vyznačené trasy v přibližné délce 11 km, na které se účastníci setkávají s plněním rozmanitých úkolů. V cíli na účastníky vždy čekal účastnický list, sušenka a opékání vuřtů. Byla vždy potřeba doplnit energii. V letošní upravené verzi se přátelé naší školy mohli pohybovat po virtuálním prostředí vyznačené trasy. Ti, kteří se vycházky účastní pravidelně, mají trasu již v oku.

I v této virtuální podobě účastníci pochodu plnili po trase úkoly, díky kterým získali odpovědi do Ladské tajenky, a řadili se tak na listinu odvážných účastníků. Trasa byla doplněna fotografiemi z minulých let, díky nimž se účastníci dostávali zpět v čase, zavzpomínali a nechyběly ani letmé úsměvy na tváři. Toto nemohu potvrdit, jelikož mi nikdo žádnou fotografii při plnění úkolů nezaslal, nicméně obdržené komentáře jsou toho důkazem. Kolik bylo přesných řešitelů, se nyní nedozvíme, avšak správné znění Ladské tajenky nám zaznamenalo 13 účastníků – za jednoho účastníka považujme taktéž jednu celou rodinu, která nás vždy v plných počtech doprovázela na všechny turistické akce. Počasí nám přálo, takže se i někteří odvážlivci pustili do průchodu trasy v nezměněné fyzické podobě – klobouk dolů. Není nad procházku přírodou. Pro všechny účastníky je připraven účastnický list a malé pohoštění (ne virtuální) - jen co přijdete do školy. Podporou k realizaci této akci jsme získali z projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 a pracovní skupiny pro rozvoj kulturního povědomí, umění, tvořivosti a vztahu k místu každého žáka.

Doufáme, že se Vám virtuální Ladská kecka alespoň trochu líbila a že jste místo bolavých nohou měli bolavé mozky. Příští rok snad již bude možnost realizace fyzické verze pochodu. A co víc, třeba se i dočkáme dalších změn na trase. Děkujeme za účast.

Bc. Gabriela Svobodová