Výuka na dálku

22. 4. 2020

  • Pokračuje výuka na dálku – dle plánu MŠMT zveřejněného v těchto dnech lze předpokládat, že tento stav potrvá pro žáky 6. – 9. ročníků až do konce tohoto školního roku. Jakékoliv nové informace zveřejníme neprodleně, škola se bude řídit pokyny ze strany MŠMT a postupovat dle vlastních provozních možností.
  • Připravujeme pro rodiče a žáky konkrétní informace o organizaci školních skupin žáků 1. – 5. ročníků (dobrovolná aktivita žáků ve škole) od 25. 5. 2020. V závislosti na pokynech MŠMT sdělíme tyto informace nejpozději do 11. 5. prostřednictvím systému Bakaláři.
    • Pro žáky 1. – 9. ročníků připravujeme informace o hodnocení za 2. pololetí, čekáme na vyhlášku MŠMT a metodický pokyn. Do konce května též zveřejníme harmonogram závěru školního roku - možných návštěv školy za účelem vyprázdnění šatních skříněk, vrácení učebnic, klíčů a čipů, rozloučení se žáky 9. ročníků, předání vysvědčení, nákup sešitů, atd. Vše s ohledem na stanovená bezpečnostně-hygienická pravidla.
    • Všem žákům a rodičům bylo v pondělí 20. 4. též zasláno podrobnější sdělení ředitele školy.