Rodilá mluvčí ve výuce

Osvojení cizího jazyka a jeho aktivní používání je jeden z faktorů, který ovlivňuje budoucnost (nejen) dnešní mladé populace. Přes ztížené podmínky výuky využila i základní škola Šluknovská možnosti, díky projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 a pracovní skupině pro aktivní používání cizího jazyka, zapojení rodilé mluvčí Karen Campbell do výuky anglického jazyka. Karen byla dokonalá. Nebála se ničeho, s dětmi dokázala skvěle pracovat i na dálku… zkrátka aktivně se podílela na online výuce anglického jazyka v jedné ze tří AJ skupin 4. ročníků.  Od konce dubna do konce května se ke skupině Karen připojovala nejdříve přes Skype a poté přes MS Teams vždy 1 den v týdnu. Z necelých 20 žáků ve skupině se výuky s Karen účastnilo vždy 12 – 15 žáků (podle vlastních možností). Díky těmto vymoženostem moderní doby jsme mohli (já i žáci) poznat milou osobu, krásnou angličtinu, anebo se dozvědět informace o místu, kde se Karen narodila – tj. Kentucky, či o místních tradicích. Byla to neskutečně velká zkušenost a hlavně příležitost pro náš „angličtinářský růst“.

Děkuji projektu MAP, děkuji Karen a děkuji nakonec i dětem, které nezahálely a na Karen skvěle reagovaly. Přejme si více takových příležitostí.

Bc. Gabriela Svobodová