Předávání vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

závěr školního roku proběhne podobně jako každý rok. Všichni žáci si budou moci vyzvednout vysvědčení ve škole.

Vysvědčení předají žákům třídní učitelé v pátek 26. června 2020 v 8.00 hodin v kmenových třídách, případně na jiném místě dle informací třídních učitelů.

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům žákovským vchodem v čase od 7.40 do 7.55 hodin. V budově platí pro všechny žáky povinnost mít roušku.

Žáci odevzdají čestné prohlášení o zdravotním stavu Formulář čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení je možné si vyzvednout také osobně v kanceláři sekretářky nebo zástupců ředitele školy každý všední den v době od 7.30 do 15.30 hodin. Čestné prohlášení předkládají pouze žáci, kteří ho neodevzdali při jiných vzdělávacích aktivitách v uplynulých dnech.

Do školy nesmí žáci s příznaky virového onemocnění.

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři zástupců ředitele školy a bude si je možné vyzvednout od 29. 6. do 10. 7. 2020 od 8.00 do 15.00, případně po telefonické domluvě na telefonu 487 714 652, mobil 736 483 067.

V České Lípě dne 16. června 2020                             PhDr. Radek Častulík, ředitel školy