Sešity na školní rok 2020/2021

V letošním roce nebude probíhat centrální nákup sešitů, žáci si potřebné sešity pro školní rok 2020/21 zajistí samostatně do 2. 9. 2020, dle níže uvedené tabulky.

Sešity na školní rok 2020/2021

Ročník

Typ a počet

1. ročník

xxx

2. ročníky

512-4x,513-3x, 644-1x

3. A

Využije sešitů ze š.r.2019/2020

3. B

Využije sešitů ze š.r.2019/2020

4. A

513-2x, 523-7x, 424-1x, 644-1x, 624-1x

4. B

523-3x, 524-4x, 644-1x

5. A

523-14x, 524-2x, 544-4x

5. B

523-14x, 544-4x

6. ročník

544-6x,524-4x,424-2x,644-1x,520-3x,440-4x,624-1x, 540-2x,notový sešit-16 listů

7. ročník

544-6x,524-4x,424-2x,520-3x,440-4x,624-1x,540-2x,notový sešit 16 listů

8. ročník

544-7x, 524-4x, 424-1x, 520-3x, 440-4x, 624-1x,540-2x, 406-1x, notový sešit 16 listů

9. ročník

544-7x, 524-5x, 424-1x, 520-3x, 440-4x, 624-1x, 540-3x, 460-1x, notový sešit 16 listů