Volby do školské rady 2020

Ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 vyplývá povinnost pro každou školu uspořádat volby do školské rady. 30. 11. 2020 končí tříleté období členů současné školské rady, proto je nutné uspořádat nové volby.  Školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků, dva z řad pedagogických pracovníků a dva jmenuje zřizovatel). Volby do školské rady proběhnou dne 24. 11. 2020 podle volebního řádu vydaného zřizovatelem školy.

  • Termín voleb                                  pondělí 23. listopadu 2020 (pedagogičtí pracovníci)

           úterý 24. listopadu 2020 (zákonní zástupci)

 

  • Místo konání                                  Hala v přízemí pavilonu 2. stupně pro zákonné zástupce

Sborovna školy pro pedagogické pracovníky

 

  • Čas                                                    12.00 – 15.00 hodin (pedagogičtí pracovníci)

15. 30 – 18.30 hodin (zákonní zástupci)

 

  • Hlasovací lístek                              obdrží voliči v místě voleb v úterý 24. 11. 2020

(seznam kandidátů)

 

  • Úprava hlasovacích lístků           zakroužkujte maximálně 2 jména

 

  • Volby                                                upravený hlasovací lístek vhodit do volební urny

 

  • Prokázání totožnosti:                   občanský průkaz

 

 

  • Zveřejnění listiny kandidátů      do 30. 10. 2020 na nástěnce u šaten žáků a na webových stránkách školy