Pasování dětí na čtenáře

Tak přeci už jsou z nich čtenáři! Kvůli epidemiologické situaci nejen, že nemohli být naši prvňáčci téměř celé druhé pololetí minulého školního roku ve škole, ale nemohli se ani účastnit tradičních akcí, které k závěru ukončení 1. třídy patří. Museli si na ně počkat do 2. ročníku. Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. 9. byli všichni naši druháci slavnostně pasováni na čtenáře.

Tento akt probíhal v Městské knihovně v České Lípě za účasti skvělých hereckých výkonů šikovných knihovnic v roli hradní dámy a rytíře. Děti si nejprve vylosovaly písmenko, jež musely ostatním spolužákům znázornit pouze pomocí vlastního těla, a následně vymýšlely několik slov, která na dané písmenko začínají. Pak následovalo samotné čtení krátkých úryvků z pohádek. Všichni druháčci byli moc šikovní a čtení se jim dařilo.

Za odměnu pasoval rytíř všechny malé žáčky na čtenáře. Z knihovny si děti odnášely nejen krásný zážitek, ale i pamětní list, odznak a nejšikovnější čtenáři i krásnou knížku.

Těšíme se na další příjemné chvíli strávené v knihovně.

Mgr. Pavla Zajícová a PhDr. Jana Majorová