Informace o provozu a organizaci výuky

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci,

usnesením Vlády ČR se upravuje provoz v naší škole od pondělí 12. 10. 2020 následovně:

U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (platí zákaz zpěvu, hudební výchova pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim sportovních činností  se nemění).

-       Výuka plavání je zakázána od 9. 10. 2020.

U 2. stupně se zavádí střídavá výuka:

-       V týdnu od 12. – 16. října

6. A, 7. A, 8. A, 9. A – výuka ve škole dle platného rozvrhu.

6. B, 7. B, 8. B – distanční výuka – žákům budou zadány studijní materiály a úkoly prostřednictvím aplikace MS Teams. Vypracování úkolů a výuka je povinná. Bude probíhat výuka převážně asynchronní a dle uvážení učitelů i synchronní, a to dle platného rozvrhu a dodatku školního řádu.

-       V týdnu od 19. – 23. října

6. B, 7. B, 8. B – výuka ve škole dle platného rozvrhu.

6. A, 7. A, 8. A, 9.A – distanční výuka – žákům budou zadány studijní materiály a úkoly prostřednictvím aplikace MS Teams. Vypracování úkolů a výuka je povinná. Bude probíhat výuka převážně asynchronní a dle uvážení učitelů i synchronní, a to dle platného rozvrhu a dodatku školního řádu.

-       Žákům bez potřebného IT vybavení (dle dotazníkového šetření) budou studijní materiály a úkoly předány alternativním způsobem. Žáci si materiály vyzvednou v úterý 13. 10. v 8.00 hodin v kanceláři sekretářky.

Stravování ve školní jídelně:

-       Provoz školní jídelny je nepřerušen a stravu mohou za dotovanou cenu oběda odebrat i žáci, kterým je nařízena distanční výuka. Výdej oběda bude probíhat v běžných časech výdeje na talíře 11. 40 – 13.45 h., vstup do jídelny zadním vchodem. Doporučujeme využít čas 11. 45 h. kdy je ve školní jídelně nejméně žáků.

-       Je také možné si obědy odhlásit na celý týden prostřednictvím aplikace strava.cz.

-       Žáci, kterým je nařízena distanční výuka, si předem ze skříněk vyzvednou potřebné učebnice a další studijní materiály.

 

26. – 27. říjen budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (koronaprázdniny), následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října 2020.

Na žádost MŠMT doporučujeme stáhnout si aplikaci eRouška, která je k dispozici ke stažení na www. erouska.cz.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat, případně i zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Chomu, Mgr. Pavlínu Pavlíčkovou nebo výchovnou poradkyni Mgr. Dominiku Holubovou a dotazy zodpoví i metodik prevence Mgr. Radka Veselá.

Děkujeme předem za pochopení, vstřícnost a toleranci.

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy