Kyberkriminalita s kapitánem Janem Melšou

Tento týden ve čtvrtek 8. 10., těsně před vydáním vládních opatření souvisejících s koronavirem, k nám do školy opět zavítal vrchní komisař Krajského ředitelství PČR kpt. PhDr. Jan Melša, odborník na kyberkriminalitu. Tentokrát se s ním setkaly naše sedmé ročníky a bonusově i ročník devátý. Hlavním úkolem jeho přednášky bylo vnést mezi žáky osvětu o tom, jak se bezpečně na internetu pohybovat a jak nebezpečná je neznalost při aktivní účasti na sociálních sítích, tzv. netiketa. Zazněly otázky jako: Co je internet a jak funguje? Dále se zaměřil právě na sociální sítě jako takové. Zde upozornil na jejich velké nebezpečí v případě, když se člověk díky neznalostem pohybuje v tomto světě velmi nebezpečně. Seznámil nás s novými pojmy jako je kybergrooming, sexting, kyberstalking,… uvedl několik konkrétních případů, kdy došlo právě např. ke kyberšikaně osoby svými spolužáky, která skončila smrtí. Často jsme kroutili hlavami, zda je to vůbec možné, čeho jsou lidé schopni ve virtuálním světě. Spousta z nás neměla o většině z toho ani ponětí. Zazněly též tresty spojené s kyberkriminalitou.
 
Podle reakcí žáků bylo vidět, že jim přednáška v mnohém otevřela oči. Měli celou řadu otázek, kterými zahltili pana kapitána. Ten byl za dané dotazy velmi rád, jelikož byly věcné. Do diskuze se zapojili nejen naši žáci, ale i dohlížející učitelé, kteří si přednášku také pochvalovali.
 
Co si říci závěrem. Je jasné, že v dnešní době si většina z nás nedokáže život bez internetu představit, ale určitě bychom měli zvážit, které informace poskytneme, neboť takto zveřejněné informace již nelze vzít zpět a ony dále žijí svým vlastním životem.
 
Mgr. Radka Veselá