Setkání s rodiči mongolských žáků

Jistě není pro nikoho v České Lípě novinkou, že se do ní ve větší míře stěhují v posledních letech rodiny z Mongolska. Jezdí sem za prací, žijí mezi námi a je tedy samozřejmé, že jejich děti navštěvují naše české školy. U nás na Ladech máme v současné době kolem 30 mongolských žáků. Postupně se s nimi učíme pracovat tak, aby jen neseděli v lavicích a nepadala na ně lavina naprosto nesrozumitelných slov, vět, příběhů… Především nám jde tedy o to, aby se co nejdříve naučili dorozumět v češtině. Pomáhají jim jak naši žáci, tak asistenti pedagoga (AP) či adaptační koordinátoři. Aby nám vše mohlo fungovat oboustranně – tedy aby snaha nebyla jen od nás, ale také od nich – potřebujeme navázat dobrou komunikaci s rodiči.
 
K tomu nám velmi pomohla schůzka konaná ve středu 7. října v jídelně naší školy. Kromě zástupců školy – pana ředitele, obou zástupců ředitele, výchovné poradkyně, vedoucí školní jídelny a AP – přijala pozvání paní překladatelka Presová, speciální pedagožka z PPP paní Horynová a sociální pracovnice z Centra na podporu integrace cizinců paní Beranová a Pacltová. Byli jsme velmi mile překvapeni, že se dostavili téměř všichni rodiče našich mongolských žáků. Je to pro nás zpráva, že jim není jedno, kde a jak se jejich děti vzdělávají, že mají o dění ve škole zájem a chtějí se do něj zapojit.
 
Postupně jsme rodiče seznámili se základními dokumenty školy – školním řádem, pravidly pro hodnocení, s informačním systémem Bakalář, webem školy, organizací výuky jejich dětí, zápisem do školy, systémem školství vůbec, bylo vysvětleno stravování ve školní jídelně či to, na koho se obrátit, když mají jakýkoliv problém. Paní Horynová jim vysvětlila systém vyšetření v PPP, jak funguje přípravná třída či jak může upravit přijímací zkoušky na SŠ. Sociální pracovnice zase seznámily se všemi problémy, se kterými se na ně mohou obracet do jejich centra, které sídlí ve vile Hrdlička.
Poté měli rodiče možnost se ptát nás na vše, co je zajímá. Nejvíc dotazů padalo k distanční výuce, k Bakalářům, k organizaci výuky. Zjistili jsme, že postupně se začínají sbližovat české děti s mongolskými na 1. stupni, na 2. stupni mají spíš tendenci tvořit skupinky mongolští žáci mezi sebou.
Paní Presová kladla rodičům na srdce, že by měli jít příkladem svým dětem a učit se česky, rodiče zjistili, odkdy mohou navštěvovat kurzy českého jazyka ve vile Hrdlička.
 
Jelikož celé setkání trvalo přes dvě hodiny, byli jsme moc rádi, že jsme mohli využít peněz z krajského projektu na podporu integrace cizinců a koupit občerstvení.  Snažili jsme se vybírat typicky české kousky, abychom mongolským rodičům přiblížili naši kuchyni.
 
Věříme, že setkání bylo užitečné a spokojeni jsme byli na obou stranách. Děkujeme všem, kdo se ho zúčastnili!
 
Mgr. Dominika Holubová