Omezení výuky od středy 14. října 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci,

z důvodu nařízení MŠMT bude od středy 14. října 2020 upraven provoz školy následovně:

Žáci 1. - 9. tříd budou doma na on-line výuce od středy 14. října až do pátku 23. října 2020, nasledují prodloužené podzimní prázdniny.

On-line hodiny budou probíhat dle zvláštního rozvrhu, který byl žákům a rodičům zaslán prostřednictvím systému Bakaláři a je i na webu školy. Připomínáme, že žáci jsou povinni se na hodinu připojit a aktivně se jí účastnit. Vyučovat se bude výhradně přes Microsoft Teams (přihlášení přes záložku Office365 na úvodní stránce webu školy), kde mají všichni žáci 4.-9. ročníků svůj účet. Část distanční výuky může být také realizována formou zadání samostatné práce, kterou pak žáci po nástupu do školy odevzdají nebo budou posílat vyučujícím. V případě, že nemají možnost se do výuky zapojit, dojednají si s třídním učitelem termín převzetí úkolů ve škole - povinnost odevzdat vypracované úkoly tímto neodpadá!

Pokud se žák nemůže online výuky účastnit, je třeba jej řádně omluvit. 

Obědy budou odhlášené.

Provoz školní družiny bude přerušen.

Podzimní prázdniny byly prodlouženy na celý týden - tedy již od pondělí od 26. října do pátku 30. října 2020. 

O změnách v opatřeních a úpravách v provozu školy vás budeme informovat prostřednictvím Bakalářů a na stránkách školy.

Radek Častulik, ředitel školy