Ukliďme Česko - výsledky výzvy

Od března do dubna byla zástupci našeho školního parlamentu vyhlášená soutěž pro žáky školy, která úzce souvisela s celorepublikovou výzvou „Ukliďme Česko!“.
Žáci měli za úkol projít se ve svém blízkém či širším okolí, vzít s sebou pytle a rukavice a sesbírat nepořádek, který po sobě zanechali nevychovaní občané. Třídě, kde se zapojí nejvíc žáků, byla slíbena odměna.
Velmi mile nás překvapila ochota našich žáků poklidit ve svém okolí. Zúčastnilo se kolem 50 žáků napříč oběma stupni. Přicházely nám fotografie, nad kterými mnohdy zůstával rozum stát (budou zveřejněny ve fotogalerii). Někde děti vyčistily potok, odkud pytlů musely tahat rozhodně dost. Jinde našly u silnice lednici, kterou nechali jejich rodiče posléze odvézt do sběrného dvora. A asi byste nevěřili, kolik se toho posbíralo na našem školním hřišti!
 
A kdo tedy čistil naše okolí nejvíce?
 
1. A - O. Žitný, S. Pobjecká                             = 2
1. B - K. Janák, N. Michalová                           = 2
2. A - M. Sochová, J. Stehlíková, P. Faltus      = 3
2. B - T. Majarová, J. Michalová                        = 2
3. A - P. Haklová, K. Machutová, J. Machut, D. Hošmánek, L. Hejl, Khuslen, Z. Horkelová + paní učitelka třídní I. Hurčíková                            = 7 + 1
 3. B - D. Barnašáková, J. Kadlec, D. Kubáč, F. Kizák, S. Němcová, V. Ječný, S. Orucoglu, S. Pobjecká, J. Novák, M. France, A. Faltusová + TU K. Hlinová       = 11 + 1
4. A - V. Bazalíková, K. Majarová, D. Kubáč, J. Hradecký, J. Frantsev                                                          = 5
4. B - A. Luňáková, N. Němečková, N. Jelínková                                                                                              = 3
5. A - ----------------------------------------                                                                                                                    = 0
5. B - T. Lorenc, F. Kneifl, N. Brechlerová, R. Pavlíček, M. Hakl, E. Valdhansová, J. Rejman                    = 7
 
6. A - E. Šírlová, T. Vávrová, V. Nováková + TU J. Nováková                                                                              = 3 + 1
6. B - J. Hamžík, E. Havlová, B. Svítilová                                                                                                                = 3
7. A - S. Kizák, V. Krausová, P. Coufal, G. Kalousková, J. Biegel, P. Faltus                                                      = 6
7. B - --------------------------------------                                                                                                                          = 0
8. A - M. Drchotová, A. Červinková + p. uč. D. Holubová                                                                                      = 2 + 1
8. B - S. Jarolímková                                                                                                                                                  = 1
9. A - N. Ritschelová                                                                                                                                                    = 1
 
Z tohoto přehledu nám vyplývá, že na 1. stupni rozhodně zvítězila třída 3. B. V patách jí byla 3. A (2. místo), kde nám dokonce paní učitelka třídní vytvořila krásnou prezentaci, na které je vidět, že se úklidu nebála ani ona. Děkujeme! 5. B se umístila na 3. místě.
 
Na 2. stupni  zvítězila 7. A, na 2. místo se dostala 6. A a na 3. místě stanula 8. A se 6. B.
 
 Odměnu obdrží všichni zúčastnění sběrači.
Moc děkujeme za to, že vám není čistota naší země lhostejná. Třeba si nyní každý, kdo se shýbal pro odpadky, vždycky moc dobře rozmyslí, než mu „upadne“ něco z ruky. Kéž by si to ale uvědomovali i všichni ostatní.
Takže: až si rozbalíte sladkou odměnu, nezapomeňte vhodit obal tam, kam patří!
 
Mgr. Dominika Holubová