Sešity na školní rok 2021/2022

Škola zajistí nákup školních sešitů a pracovních sešitů centrálně pro všechny žáky, kteří o nákup projevili zájem. Sešity budou žákům rozdány na začátku školního roku. Žáci, kteří si sešity kupují samostatně  si potřebné sešity pro školní rok 2021/22 koupí do 2. 9. 2021, dle níže uvedené tabulky.

Sešity na školní rok 2021/2022

Ročník

Typ a počet

1. ročník

xxx

2. ročníky

512-4x, 513-3x, 624-1x, 512+ s pomocnou linkou-1x

3. A

512-6x, 513-6x, 523-6x, 644-2x, 512+ s pomocnou linkou-1x

3. B

xxx

4. A

523-7x, 544-2x, 644-2x, 420-2x

4. B

523-13x, 644-2x, 420 1x

5. A

523 7x, 624-1x, 544-4x, 644-1x

5. B

523-7x, 544-4x, 644-1x

6. ročník

544-5x,524-6x,424-1x,644-2x,520-3x,440-4x, 460-1x,444-1x,notový sešit-16 listů

7. ročník

544-5x,524-6x, 520-3x,440-4x, 460-1x,444-1x,notový sešit-16 listů

8. ročník

544-6x,524-7x, 644-1x,520-2x,440-5x, 460-1x,444-1x,notový sešit-16 listů

9. ročník

544-6x,524-7x, 520-3x,440-4x, 460-1x, notový sešit-16 listů