Rozloučení se žáky 9. A

29. června nastal slavnostní den pro žáky 9. A. Tak, jak se stalo tradicí, každým rokem se škola slavnostně loučí s odcházejícími žáky.
Letošní školní rok byl jiný a nebyl právě lehký, proto jsme se rozhodli pro opravdu slavnostní loučení, a to na hradě Lipý, uprostřed našeho města Česká Lípa. Počasí nám přálo, atmosféra hradu dodávala opravdu důstojný ráz.
Žáci slavnostně oblečení si vyslechli neoficiální studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Následoval krátký proslov pana ředitele školy PhDr. Radka Častulíka a zástupce MÚ Česká Lípa, pana místostarosty Jaroslava Turnhofera.
Následoval nástup žáků na pódium a vše už bylo v jejich režii. Celým dalším programem nás provázali žáci: Hana Kalbáčová a Jan Petr Folbrecht. Upřímně se rozloučili s učiteli, předali malé dárečky. Třídní učitelka Alena Hladoniková ve spolupráci s vedením školy žákům předala poslední vysvědčení včetně pochval a knižních odměn. I žáci obdrželi malé dárečky. Tradiční skleničku s nápisem: Absolvent ZŠ Lada, klíčenku, pamětní list absolventa a klaunský nos, to aby brali život s humorem.
Následovala společná písnička na rozloučení. Celé odpoledne se neslo opravdu v emotivním duchu. Uronili jsme i pár slziček.
 
Devět let strávených v základní škole uteklo jak voda. Opustit známé, vkročit do neznáma bude těžké, ale žáky čekají nové výzvy, kamarádi a nové zážitky. Za celou školu jim přejeme, aby se jim v dalším životě stále jen dařilo a splnili si své sny.
 
Mgr. Alena Hladoniková