Slabikáře v 1. B

Ještě než nastaly Vánoce, dětem do 1. B byl nadělen předčasný dáreček, přičemž jeho rozbalení si musely zasloužit. Ráno dětem v jejich adventním kalendáři přistál dopis se vzkazem, co je čeká a co všechno mají za úkol. Poprvé si děti vyzkoušely pracovat ve skupinách na tzv. stanovištích. Za splněné úkoly získávaly razítka. Když je nasbíraly všechna, mohly si dárek rozbalit.

Děti na stanovištích vymýšlely slova začínající na různá písmenka, trénovaly jejich psaní, skládaly a četly slabiky na obrázcích a mnoho dalšího. Práce se jim velmi vydařila, a tak si dárek rozbalily. Děti byly nadšené, když našly plno slabikářů, které si ihned rozdaly a začaly v nich pracovat.

S dětmi se mi pracovalo velmi pěkně. Dostávají ode mne velikou pochvalu a už se moc těším na další práce na stanovištích.

No jo, však už to jsou velcí školáci! smiley

Mgr. Nikola Dědková, AP Bc. Věra Šimáňová