4. A v knihovně

V pondělí 10. ledna jsme navštívili knihovnu na náměstí. Paní knihovnice si pro nás připravily besedu na téma: Líná babička. Nejprve jsme podle fotografií měli uhádnout, co mají fotografie společné - BABIČKU. Poslechli jsme si pohádku o Líné babičce a říkali jsme si, jaká může babička být. Potom jsme dostali lístečky papíru a psali jsme přání našich babiček, které jsme dávali do škapulíře - pytlíčku. Také jsme se rozdělili do skupin a předváděli jsme zmrzlý obraz. Nakonec jsme si říkali, co si přejeme a co nám jde. Děkujeme paním knihovnicím za velmi pěkné vypravování, program se nám moc líbil.

Mgr. Ilona Hurčíková