1. B v MŠ Lada

K příležitosti oslavy Dne Země jsme 23. dubna v pátek navštívili MŠ Bratří Čapků.

Paní učitelky si pro nás připravily různá stanoviště. Rozdělili jsme se na tři skupinky a s dětmi postupně všechny úkoly plnili. Děti velmi nadchla stanoviště, kde se učily o včeličkách, naučily se něco nového o neživé přírodě – o nerostech, nebo třídily obrázky živočichů tam, kde bydlí. Mezi nejoblíbenější stanoviště patřilo třídění odpadů a uskupování zvířátek do obručí dle různých rysů (domácí, hospodářská, ze ZOO, na mazlení apod.).

A jelikož se akce konala na čerstvém vzduchu, velmi nás potěšilo, když po celém týdnu deště vystřídalo mraky sluníčko. Celý den se vydařil. Děti si odnesly nejen spoustu nových informací, ale i drobné dárečky.

Velké poděkování za pozvání a organizaci patří p. uč. Coufalové a p. uč. Krejčíkové z MŠ.

Naopak velká pochvala patří všem dětem z 1.B, které se do všech úkolů vrhaly s nadšením a po hlavě.

Už se těšíme, až naopak my budeme moc pozvat děti z mateřské školky k nám. smiley

Mgr. Nikola Dědková, Bc. Věra Šimáňová AP