Turistická výprava – Stvolínecký okruh

Jako některé další školy je i ta naše zapojena do projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336, jehož nositelem je LAG Podralsko z.s.. V rámci MAPu fungují různě zaměřené pracovní skupiny, které se snaží rozvíjet všemožné aktivity škol, často je v nich finančně podporují.
 
Tak jsme se mohli zapojit do skvělé akce, kterou navrhla pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, a tou je Vrstevnické vzdělávání: vybraní žáci školy si připraví okruh místem, kudy by chtěli provádět žáky z jiných škol. Ke každé zastávce na okruhu mají připravenou informaci, stávají se vlastně takovými mladými průvodci.
 
Náš turistický kroužek byl pozván do Stvolínek, kde nás žákyně z Kravař provázely po historické stezce. Výprava začala u nádražní budovy z 19. st., pokračovali jsme přes bažinatá místa, u nichž jsme zjistili, že byla osídlena již v pravěku, zastavili jsme se u kostela s náhrobky významného šlechtického rodu a dostali se až ke stvolíneckému zámku. Ten navštívit se nepoštěstí jen tak někomu, my si ho mohli prohlédnout dopodrobna jak zvenku, tak hlavně zevnitř. Průvodkyně Domča a Šarlotka měly pro nás nekonečné množství informací a byly mírně zklamány, když zahlédly, že naše malé děti z výpravy již netrpělivě pokukují po slíbené odměně. Tou bylo opékání vuřtů. Ty nám společně s ohništěm zařídila vedoucí celé akce paní učitelka Hanka Tesárková. Jelikož jsme, jako obvykle, na výpravě měli i několik maminek našich malých žáčků, využili jsme jich k přípravě ohně. Podařilo se jim to skvěle! Dokonce vyrobily i několik „opékačů“ neboli „vošťuráků“ a vuřty se opékaly jedna radost. Kdo měl plné bříško, vyplnil si pracovní list určený k opakování nejdůležitějších informací.
Notně posilněni jsme se okruhem vydali zpět na nádraží. Cestou jsme se stavili ještě na hřbitově, kde si žáci s pusinkami zamčenými na zámek poslechli informace k tamní kapli.
Počasí nám celou dobu přálo, na vlak jsme dorazili včas a příjemně unaveni jsme dojeli domů.
 
Těšíme se, až provedeme žáky z Kravař, a nejen ty, po České Lípě židovské. Snad se naši průvodci osvědčí stejně dobře jako Domča se Šarlotkou.
 
Mgr. Dominika Holubová