Muzeum K. H. Máchy v Doksech

Sice …Byl pozdní večer-první máj-
večerní máj - byl lásky čas.
Letos se nám díky některým situacím a akcím „trošku“ změnil harmonogram, a tudíž jsme si našeho předního romantického básníka připomněli až nyní, v červnu.
Vypravili jsme se s 8. B v pátek 10. 6. vlakem do nedalekých Doks, kde se muzeum nachází. Přivítala nás velmi milá paní, která má muzeum na starosti, obdrželi jsme pracovní listy, zaplatili vstupné a v krásném letním počasí před budovou čekali na naši průvodkyni. Ta dorazila během několika minut a podala zasvěcený výklad k vystaveným exponátům i Máchovi jako takovému.
Kromě mnoha vydání Máje, rukopisů…jsme také obdivovali dobové oblečení, nábytek,….na řadu také přišly dotazy ohledně života tohoto našeho básníka.
Zjistili jsme také, což nemáme vědecky podložené, že oficiálně nebylo Máchovo jezero nikdy pojmenované.
A jelikož je zde kraj rybářský, ve vedlejší místnosti byly vystavené exponáty právě k rybářství.
Exkurzi jsme zakončili zmrzlinou na náměstí v Doksech a myslím, že den byl strávený ke spokojenosti všech. Pracovní listy si ponecháme, vzhledem k nadcházejícím mnoha akcím, na příští školní rok.
 
Zároveň bych chtěla poděkovat paní uč. Šulcové za doprovod a děti pochválit za chování.
 
Mgr. Jana Roubíčková