Školní výlet 3. tříd

Žáci 3. tříd vyjeli na školní výlet do Ostré u Lysé nad Labem. Zde jsme navštívili středověkou vesničku pojatou jako "centrum řemesel". Žáci si za vyměněné groše mohli vyzkoušet tradiční řemesla jako například knihtisk, výrobu svíček, mýdel, provaznictví, ražbu mincí, zdobení perníčků, výrobu loutek a další. Vyzkoušeli si i rýžování zlata. Součástí areálu jsou krásné zahrady (růžová, zeleninová, bylinková), kde jsme odpočívali ve stínu keřů a stromů. Počasí přálo a výlet se vydařil.

 

Mgr. Silvie Pospíšilová