Poslední schůzka parlamentu 2022

Poslední schůzka zástupců žákovského parlamentu se konala v pátek 17. 6. I když to byl den téměř tropický a žáci měli po vyhlašování výsledků olympiády, přišli zástupci všech tříd! Tímto jim patří velká pochvala.

A na co jsme se zaměřili? Zhodnotili jsme akce, které se nám během roku podařilo uskutečnit, a zároveň si naplánovali, co bychom rádi řešili v příštím školním roce. Plánů je opět mnoho a my velmi děkujeme našim pedagogům, že nám je pomáhají uskutečnit. Největší poděkování ale patří panu řediteli, protože ten bere parlament opravdu na vědomí, vždy vyslechne zástupce a snaží se nám pomoci vyřešit problémy, které nás trápí.

Ze zápisu schůzky si můžete přečíst, co vše jsme projednali:

1)      Úvodní info – vouchery za Ukliďme Česko (využití do konce školního roku 2021/22, nevyužité vrátit p. uč. Dominice Holubové)
2)      Borec a šikula – 28.6.2022 od cca 10.00 hodin. Cena pro žáky v několika kategoriích (vědomosti, sport, dobré srdce, skokan roku) – NOVINKA pro příští školní rok: zapojení žáků – děti budou moci své spolužáky nominovat – info do třídy
=> pomoc Tereza Ngo, Martin Ponocný, Slávek Bříza, Adam Kovala
3)      Vítání prvňáčků – pomoc Martina Stedilová, Jan Cagala, Ella Heřmanová, Markéta Sochová
4)      Úspěchy parlamentu: půjčovna bačkor na 1. i 2. stupni, lavičky před školní družinou, speciální oběd na Den dětí, výtvarná soutěž – ilustrace oblíbené knihy, fólie na dívčích WC na prvním okně
5)      Dotazy a připomínky parlamenťáků:
a)      Ubrousky u obědů, zlepšení popisu jídel (např. masové soté flamendr aj.), balení obědů s sebou, nakoupit větší skleničky na pití, malé lžičky
b)      Prostředky na mazání tabule
c)      Uspořádat stezku odvahy – domyslíme na 1. schůzce parlamentu 2022/23
d)      Posezení na chodbách 1. stupně, to samé jako na 2. stupni
e)      Celá písnička v pondělí při zvonění na velkou přestávku
f)       Kniha rekordů ZŠ LADA – domyslíme na 1. schůzce parlamentu 2022/23
g)      Keramika na 2. stupni
h)      Kelímky pro parlamenťáky
i)        Olympiáda učitelů – domyslíme na 1. schůzce parlamentu 2022/23
j)        Den bez školních tašek – domyslíme na 1. schůzce parlamentu 2022/23

 
Na závěr jsme se rozloučili s našimi věrnými členy, kteří odcházejí na střední školy či osmiletá gymnázia. Věřte, že nám budete chybět!
Paní učitelka Dědková připravila pro všechny zástupce tříd poděkování, která si děti odnesly. My dětem opravdu děkujeme, jsou skvělé! Zároveň děkujeme vyučujícím, kteří s žáky připravují nápady, co řešit, a kteří jim po proběhlé schůzce dávají slovo, aby ve třídě vše  přednesli spolužákům a pořádně prodiskutovali.
 
Všem přejeme krásné prázdniny a po nich se těšíme na viděnou!

Mgr. Nikola Dědková, Mgr. Dominika Holubová a Mgr. Gabriela Svobodová