Návštěva MŠ v 1. B

Ještě, než se děti rozutečou na prázdniny domů, pozvala třída 1. B na oplátku na návštěvu mateřskou školku Bratří Čapků k nám.

Pro děti to krásně připravila (patří jí i velká pochvala a poděkování) především paní asistentka Věra Šimáňová, přičemž v areálu naší školy na děti čekalo 7 různých stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Povídali jsme si o tom, jak se v létě máme chovat, a že se s cizími lidmi nebavíme. Jak se chováme v lese, poznávali jsme různé geometrické útvary, nebo se starali o své zoubky.

A protože všechny děti byly velmi šikovné, čekal na ně poklad. A tak se děti mohly radovat z pokladu, který si odnáší domů a před cestou se ještě mohly občerstvit.

Děkujeme mateřské školce i paním učitelkám za tak příjemnou celoroční spolupráci a už se opět moc těšíme na nový školní rok.

Přejeme sluníčkové léto plné pohody! smiley

 

Mgr. Nikola Dědková, AP Bc. Věra Šimáňová