Rozlučkové odpoledne 9. ročníků

Středeční odpoledne 29. 6. se neslo ve velmi slavnostním duchu – loučili jsme se totiž s našimi báječnými deváťáky. Dopolední komplikace, které nám způsobilo deštivé počasí, byly sice nepříjemné, ale vedení školy v čele s třídními učiteli dalo hlavy dohromady a vymysleli jsme náhradní řešení – odpolední rozlučka neproběhne na Vodním hradě Lipý, ale v jídelně školy.
 
Nejdříve jsme se loučili s 9. A, kterou celé čtyři roky kaučoval jejich oblíbený třídní učitel pan Riljak. Po krátké přestávce nastoupila třída 9. B s „Miss třídní“ Radkou Veselou, kterou takto označili právě její žáci.
Po slavnostním nástupu žáků, kterým to opravdu velmi slušelo, následovala studentská hymna Gaudeamus igitur („radujme se tedy“). Poté promluvil k žákům pan ředitel Radek Častulík, který dal dětem spoustu báječných rad do života. Hodně vytrvalosti a úsilí popřál žákům místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer. Pak už přišly na řadu velmi dojemné projevy žáků a třídních učitelů. Vzpomínalo se na první den ve škole, na paní učitelky a pány učitele, výlety, exkurze … prostě na všechno, co prožili v průběhu devíti let. Žáci následně obdrželi svá poslední vysvědčení a upomínkové předměty jak od vedení školy, tak od svých třídních učitelů. Nakonec se milými slovy a drobnými dárečky rozloučili se svými vyučujícími.
9. B se na úplný závěr rozloučila „vzpomínkovým“ tancem na 1. třídu, který byl právě jejich prvním společným vystoupením s názvem „Beruško, půjč mi jednu tečku“.
 
Ani jedné třídě se domů vůbec nechtělo. Ale všechno jednou končí, a tak i naše slavnostní odpoledne, teď už spíše večer, se nachýlil ke konci.
 
Všem žákům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i studijních úspěchů!
Mějte se krásně, budete nám chybět!
 
Mgr. Radka Veselá