Schůzky s rodiči 15. a 22. listopadu 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
dovolte mi, abych vás informoval o organizaci čtvrtletní třídní schůzky.
Níže uvádím možný harmonogram a obsah schůzek:
1) Individuální konzultace
Schůzky rodičů žáků 1. – 5. ročníků se uskuteční v úterý 15. listopadu od  15. 30 do 17. 30 hodin. Vstup do budovy žákovským vchodem od 15.15 hodin.
Schůzky rodičů žáků 6. – 9. ročníků se uskuteční v úterý 22. listopadu od 17.00 do 18. 30 hodin.
Každý z vás bude moci využít termínu schůzek (1. – 9. ročníky) k osobnímu setkání či konzultaci s kterýmkoliv z přítomných učitelů v uvedeném termínu a čase. Tuto možnost můžete, ale též nemusíte využít.
Vstup do budovy pro rodiče žáků na 1. a 2. stupni  žákovským vchodem.
Třídní učitelé vás budou informovat do 11. 11. o podrobnostech rodičovské schůzky právě ve vaší třídě.
2) Klasická společná schůzka všech rodičů ve třídě – dle informací třídních učitelů
3) Schůze Spolku se uskuteční v úterý 15. listopadu od 16. 00 hodin ve sborovně školy.
V případě nejasností či dotazů ohledně rodičovských schůzek kontaktujte zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Chomu nebo Mgr. Pavlínu Pavlíčkovou, popřípadě třídní učitele.
PŘÍTOMNOST RODIČŮ NA SCHŮZKÁCH JE VELMI ŽÁDOUCÍ - uslyší mnoho nových informací.
Těšíme se na Vaši účast!
 
S pozdravem
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy