MŠ IROP – návštěva MŠ Bratří Čapků

Troufáme si říci, že MŠ Bratří Čapků zná již naši školu jako své vlastní boty. Někdy se přijdou podívat do dílen k p. uč. Hanákovi, někdy do jazykové učebny k p. uč. Ježkové a někdy zavítají do učebny informatiky k p. uč. Svobodové. Dne 16.11.2022 se dvě třídy MŠ Bratří Čapků opětovně vydaly na pravidelné ukázky a seznámení se s učebnami jazyků a informatiky. Některé děti byly v učebnách poprvé, přesto dlouho za dětmi zkušenějšími nezahálely. V učebně jazyků se rozezněl náš legendární Steve s Maggie a zápasení o první místa v aktivitách u interaktivní tabule byla na místě. V učebně informatiky se děti seznámily se základními částmi počítače a jeho příslušenstvím a poměřily vědomostní síly v závěrečném kvízu. Bylo to dost těsné. Týmový duch nechyběl ani v jedné skupině. Děkujeme MŠ Bratří Čapků za další milou návštěvu.

Opět také patří velké poděkování slečnám z 9. ročníků (V. Jurkáčkové, A. Iwachovové, N. Kebortové a P. Tislické, která nahradila absentující D. Sedlickou) za výpomoc s dětmi. Holky, DĚKUJEME. smiley

 

Mgr. Eva Ježková a Mgr. Gabriela Svobodová