4. A v muzeu

Žáci 4. A navštívili dne 16.11. Vlastivědné muzeum v České Lípě.

Přírodovědnou expozici jsme absolvovali s paní průvodkyní, která nám zajímavě vyprávěla o přírodě a živočišných druzích vyskytujících se v našem regionu, na Čekolipsku. Dále jsme pak shlédli expozici hmyzu, pavoukovců, savců, ptáků, plazů a mořského života. Zavítali jsme i do vlastivědné části, kde jsme navázali na učivo o pravěku. Prohlédli jsme si pěstní klín, pravěké zbraně, nádoby a šperky. Novou expozicí je expozice URAN, která připománá období těžby uranu v našem kraji. V muzeu jsme strávili zajímavé dopoledne a jistě jsme zde nebyli naposledy.

 

Mgr. Silvie Pospíšilová