Mobilní učebna v praxi

Současná vzdělávací soustava si žádá mj. přísun nových výukových metod a materiálů, které reagují na požadavky moderní doby. I k nám do vzdělávacího procesu se dostalo mnoho možností, jak výuku předmětů zpestřit a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Již jsme vás informovali, že ve výuce využíváme robotické Bee-Bot včelky, které byly zakoupeny z grantového programu pro základní školy O2 Chytrá škola.

Jednou z dalších možností, jak rozvíjet digitální kompetence žáků, je využití mobilní učebny ve výuce. Mobilní učebnu máme ukrytou v mírně nápadném kufříku, tudíž při jeho převozu z domečku do učebny to vypadá, jako bychom se chystali na cestu kolem světa. smiley Otázky typu: „Kam se dnes letí?“ již bereme jako samozřejmost. Počátky využívání mobilní učebny byly krušné, ostatně 8. ročník geografie v praxi by mohl vyprávět o prvotním chaosu, který se s využitím mobilní učebny nesl. Při poslední hodině geografie, kdy jsme se právě s 8. ročníkem pokusili o efektivnější práci s mobilní učebnou, se zadařilo. S pomocí mobilní učebny si žáci osvojili práci s portálem Mapy.cz a naučili se používat nástroj „MĚŘENÍ“ ke sledování změny plochy Aralského jezera. Výsledky žákovských prací jsou skvělé. Již přemýšlíme nad dalšími úkoly, kterými bychom efektivně učebnu využili.

Mgr. Gabriela Svobodová