Bobřík informatiky

V průběhu prvních dvou listopadových týdnů praskala učebna informatiky ve švech. Již tradičně probíhala informatická soutěž pro základní a střední školy tzv. „Bobřík informatiky“. Naše děti napříč 5. až 9. ročníky se této soutěže zhostily, jak nejlépe dokázaly. Před soutěží si žáci mohli vyzkoušet test nanečisto, např. v archívu soutěže nebo využít přípravného testu „Egypt“, který se nesl v duchu programování a byl pro všechny kategorie stejný. Obzvlášť pro kategorii nejmenších (Mini a Benjamín) byl ale dost složitý. Soutěžní úlohy tak nebyly vůbec jednoduché, jednotliví soutěžící se potýkali s otázkami z oblasti informatického myšlení, digitální gramotnosti, algoritmizace, řešení problémů či porozumění informacím. Někdo se zapotil více, někdo naopak méně. Na své si nejvíce přišli bystří žáci, kteří se zajímají o svět technologií. Autoři soutěže mysleli i na děti z Ukrajiny, které se mohly zúčastnit kategorie „Бобер“ nebo pracovaly (stejně jako děti z Mongolska) na běžných úlohách soutěže s dopomocí překladače.

Musíme uznat, že soutěž nepatří mezi ty nejjednodušší, avšak i přesto se některé děti dostaly úspěšně přes hranici 120 bodů. Moc děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další ročník.

Ing. Bc. Hana Rachačová, Mgr. Gabriela Svobodová