Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Zeměpisná olympiáda je oborovou vrcholnou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu, kde mohou změřit síly s těmi nejzapálenějšími vrstevníky. Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6. – 9. tříd) a studenti středních škol v Česku. Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími z celého Česka, a v případě úspěchu se zúčastnit mezinárodních geografických soutěží.

 

Jako nejvíce prakticky postavená se letos jevila kategorie B. – tedy pro žáky sedmých ročníků. Ta byla bohužel překvapivě velmi slabě obsazena, a to pouze jednou žákyní. O to je to vítězství cennější, protože jako jediná našla odvahu Ella Valdhansová - tímto jí gratulujeme k postupu do okresního kola.

 

Naopak nejvíce zastoupená byla kategorie C. Zde proti sobě stojí žáci devátých ročníků a mírně znevýhodněných osmých. Nevýhoda spočívá především v tom, že Česká republika se probírá až v prvním pololetí devátého ročníku a test byl zaměřen z velké části především na ni. O to větším příslibem se zdají být výkony Žíži Koutové a Honzy Chloudy, kteří příště mohou zamíchat kartami. Výherci pro letošek pochází z devátých ročníků – konkrétně na prvním místě se umístil Tobík Blažek, pronásledovaný Vojtou Novákem a Vojtou Cvrčkem. Tyto tři žáky taktéž vysíláme do okresního kola. A na úplný konec jsme si schovali kategorii A. – tedy šestých ročníků. Zde po vzoru své sestry z minulého roku opanoval olympiádu Oldřich Kratochvíl pronásledovaný hned dvěma dívkami ze 6. B – Nicole Jelínkovou a Aničkou Luňákovou.

 

Všem moc děkujeme za zápal a umístěným držíme palce v další reprezentaci naší školy. Ačkoli všichni nemohou postoupit dál, věřte, že olympiádu jste všichni zvládli velice hezky a odměnu si zaslouží každý z vás.

 

Mgr. Gabriela Svobodová a Mgr. Ondřej Riljak