Biologická olympiáda – školní kolo

26. ledna žáci II. stupně absolvovali velice náročné školní kolo BiO. O přírodu a vše s ní spojené projevilo zájem 22 žáků druhého stupně. Kategorie - D, žáci 6. a 7. ročníku, kategorie C, žáci 8. a 9. ročníku.

 

V letošním školním roce BiO nese název BEZLESÍ.

Nejprve žáci vypracovali test z teoretických znalostí. Následoval druhý úkol: poznávání patnácti rostlin a živočichů. Třetí úkol, praktická část: kategorie D měla za úkol provést popis a nákres příčného řezu jablka, rajčete a švestky. Starší žáci skupiny C pozorovali vyklíčené rostliny hrachu a pšenice. Opět vše zapsali a zakreslili.

 

Naši vítězové:

Kategorie D - 1. Filip Kneifl, 7.B

2. Daryna Voskresenská, 7.A

3. Ella Valdhansová,7.B

 

Kategorie C – 1. Viktorie Nováková, 8.A

2. Jan Moštěk, 9.B

3. Sofie Kizák, 9.A

 

Všem žákům, kteří měli odvahu se této náročné soutěže účastnit, děkujeme a vítězům patří velká gratulace.

 

Mgr. Alena Hladoniková a Mgr. Radka Veselá