Zpestření hodin dějepisu

Jsme vždycky rádi, když k nám zavítají bývalí žáci. A ještě raději jsme, když nám popovídají o současném studiu, nebo o koníčku, kterým se aktuálně zabývají a může obohatit i naše žáky.
A tak jsem mohla s radostí přivítat v pátek 27. 1. Ondru Pacala, který přišel deváťákům zpestřit hodiny dějepisu. Učíme se o 2. světové válce, právě Hitler napadl Sovětský svaz. Ondra je velký fanda historie, je členem mládežnické skupiny simulující různé akce, které se udály. Vlastní několik uniforem (je nutné upozornit, že jednotlivými uniformami neukazuje svůj blízký vztah k danému režimu či státu, ale vlastní je za účelem simulací historických událostí), zbraní a jiných, především vojenských artefaktů. Takže mezi žáky nastoupil v ruské uniformě a přednášel o bitvě u Moskvy, Kurska a Stalingradu. Vše prokládal mnohými zajímavostmi, takže žáci poslouchali opravdu pozorně. Ještě nadšenější pak byli při ukázkách imitace samopalu, celty 3 v 1 – stan, pláštěnka, maskování či „měšoku“ – vaku na nezbytné věci. Dozvěděli se názvy částí uniformy – rajtky, sapogi – kožené holínky a haleny. Ještě více však žáky zajímaly ceny, za které si vše můžete pořídit.
 
Ondra vyprávěl velmi zaujatě, musím říct, že od loňska hodně vyspěl, sledovala jsem ho spokojeně – to vysíláme do světa šikovné žáky!
Využili jsme ho zároveň k tomu, aby zodpověděl na dotazy, jak se mu líbí na Učilišti 28. října – a líbí.
 
Nakonec nás pozval k uctění památky narození T. G. Masaryka, kde bude držet stráž v další ze svých uniforem.
 
Ondrovi moc děkujeme za čas, který nám věnoval!
 
Mgr. Dominika Holubová a žáci devátých tříd