Historie školy

Rok 1990 – na okraji českolipského sídliště Lada se otevřela nejnovější a architektonicky nejmodernější škola ve městě – naše ZŠ Šluknovská. Ředitelem se stává Mgr. Zdeněk Klimpera.

Škola:

 • je bezbariérová
 • zaměřila se na sport – hlavně volejbal
 • mimo kmenové třídy má odborné pracovny – fyziky, chemie, výtvarné výchovy, přírodopisu, hudební výchovy, dílen, vaření – a také učebnu jazyků a výpočetní techniky
 • odbornou literaturu i beletrii si žáci i učitelé mohou vypůjčovat v dobře vybavené školní knihovně
 • škola má dvě velké tělocvičny
 • obklopuje ji školní zahrada se skleníkem a sportovní areál
 • její součástí se stává velká školní jídelna

 

Rok 1991-1992 – začínáme s volejbalem

Rok 1992-1993 – zrodil se pěvecký sbor Jitřenka

Rok 1993-1994 – škola má své logo, které navrhla paní Kaňovská

Rok 1994-1995 – starší žáci získávají 1. místo v oblastním kole Poháru rozhlasu

Rok 1995-1996 – jsme nejkulturnější školou v okrese

Rok 1996-1997 – škola praská ve švech, má pět 1. tříd

Rok 1997-1998 – jsme nejlepší školou v České Lípě

Rok 1998-1999 – jsme mistři ve volejbalu žáků

 • poprvé pořádáme Akademii v Jiráskově divadle

 

Rok 1999-2000 – pěvecký sbor Jitřenka získává Zlaté pásmo

Rok 2000-2001 – škola je vybrána mezi 20 škol v republice, kterým byl přiznán oficiální statut - sportovní třídy se zaměřením na volejbal chlapců – toto privilegium získala na základě špičkových výsledků v minulých letech: 1998 - 1999 se stali žáci dvojnásobnými držiteli Českého poháru starších žáků a v roce 1999 dokonce získali titul přeborník ČR v kategorii starších žáků. Vyhráli také řadu prestižních mezinárodních turnajů.

Rok 2001-2002 – naši učitelé vyjeli na zkušenou do Žitavy

 • vyhráli jsme1. místo v kraji v dopravní soutěži

 

Rok 2002-2003 – ředitelem školy se stává Mgr. Jaroslav Javůrek

 • zahahuje se 1. ročník Ladského víceboje

 

Rok 2003-2004–naše družstvo postupuje mezi 32 nejlepších týmů v Coca-colacupu

Rok 2004-2005 – volejbalisté získávají zlato mezi sportovními školami

 • jsme nejúspěšnější školou v Poháru rozhlasu v okrese

 

Rok 2005-2006 – vzniká časopis Ladský šum

Rok 2006-2007 – mažoretky jedou do Francie

Rok 2007-2008 – Den s Afrikou – adopce na dálku

Rok 2008-2009 – slavnostně jsme otevřeli dětské hřiště

Rok 2009-2010 – na škole uspořádána putovní výstava ve spolupráci s Židovským muzeem Praha Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí

Rok 2010-2011 – slavíme 20 let

 • vzniká nový školní časopis BooM
 • začínáme pravidelně pořádat exkurze do Terezína a Lidic

 

Rok 2011-2012 – pořádáme 1. ročník Ladského turistického pochodu

Rok 2012-2013 – v krajském kole nadaných dětí vítězí Karolína Brabcová

 • v krajském finále Poháru rozhlasu získávají naše děvčata 2. místo
 • v soutěži Mladých cyklistů získáváme 1. místo (mladší kategorie)
 • Mgr. Jaroslav Javůrek oceněným pedagogem v kraji

 

Rok 2013-2014 – pořádáme Školu nanečisto

 • oceněním kantorem se stává Mgr. Věra Syslová (českolipský pedagog, Liberecký kraj)

 

Rok 2014-2015 – stáváme se Mistry ČR ve volejbalu žáků

 • 1. místo získávají chlapci i dívky v okresním kole lehkoatletického čtyřboje

 

Rok 20015-2016 – slavíme 25 let

 • oceněným kantorem se stává Mgr. Blanka Berková(českolipský pedagog)
 • Vojta Novák získal 2. místo v Atletickém trojboji všestrannosti s Adamem pro žáky 1. – 5. tříd základních škol Libereckého kraje

 

Rok 2016-2017 – obnovuje se tradice školního parlamentu

 • v soutěži Českolipský laický záchranář obsazujeme 2. místo
 • také v soutěži ve finanční gramotnosti a anglickém jazyce jsme druzí

 

Rok 2017-2018 - ředitelem školy byl jmenován PhDr. Radek Častulík

 • startuje projekt „Nová škola“ – škola pro všechny - začínáme školu měnit v moderní, bezpečné a příjemné místo pro efektivní vzdělávání a osobností rozvoj každého žáka
 • doplňujeme kalendář akcí školy – nové akce a workshopy, exkurze, zájmové kroužky
 • zástupcem ředitele školy pro 1. stupně byla jmenována Mgr. Pavlína Pavlíčková
 • výchovnou poradkyní byla jmenována Mgr. Dominika Holubová
 • probíhá zcela zásadní digitalizace dokumentů, systémů řízení a agendy školy (elektronická žákovská knížka – Bakaláři, Outlook365, nové webové stránky)
 • vzniká Rámcový plán rozvoje do roku 2022
 • do vybavení školy bylo investováno 1,7 mil. Kč – nové osvětlení v učebnách, IT síť, počítačová technika, server, žákovský nábytek, vybavení školní jídelny, sociální zařízení

 

Rok 2018 - 2019

 • pokračuje proces oživení a úklidu školy, digitalizace dokumentů (inventarizace majetku, úklid skladu didaktiky, učebnic, lavic a IT)
 • zavádíme elektronickou třídní knihu pro 1.-9.ročníky (máme plnou verzi Bakalářů)
 • modernizace učebny IVT (MSOffice2016,SSD), školní jídelnu vybavujeme novým objednávkovým systémem Strava4-VIS Plzeň
 • instalována IT síť a počítače ve všech učebnách 1. stupně a vstupním pavilonu
 • vzniká projekt snížení energetické náročnosti budovy (výměna oken, zateplení, rekuperace)-modernizace zahájen v srpnu 2019 v pavilonu 2.stupně
 • modernizujeme šatny žáků - 120 skříněk pro žáky 2. stupně
 • dále zlepšujeme estetické prostředí školy
 • vytváříme systém projektových dní (Praha)
 • pedagogický sbor rozšířili čtyři noví pedagogové
 • nové osvětlení v učebnách přírodopisu, fyziky, chemie a ve dvou učebnách na 1. stupni
 • ve školní jídelně modernizujeme vybavení za více jak 800 tis. (druhý konvektomat, pánev, sporák a dva kotle)
 • celkově investujeme do modernizace školy 1,6 mil. Kč
 • stáváme se fakultní školou PF UJEP - projekt : "Učíme se učit spolu"
 • vytváříme systém volitelných předmětů pro žáky 6.-7. ročníků, systém projektových dní pro žáky 3.-9. ročníků
 • dokončena digitalizace ČTP, implementace GDPR

 

Rok 2019 - 2020

 • září - zahájení "Projektu snížení energetické náročnosti školy" - výměna oken ve všech pavilonech školy, zateplení pláště a střech všech budov, instalace technologie řízeného větrání a fotovoltaických článků na střechu školy. Celkové předpokládané náklady na modernizaci jsou ve výši 87 mil. Kč, termín dokončení - prosinec 2020
 • počet žáků přesahuje 400
 • březen - dokončení modernizace pavilonu (výměna oken, vymalování všech učeben a kabinetů, technologie řízeného větrání) 2. stupně a pavilonu tělocvičen (okna a nové ochranné sítě na oknech)
 • srpen - dokončení modernizace vstupního pavilonu a školní jídelny
 • srpen - zahájení modernizace pavilonu 1. stupně
 • prosinec - zahájení projektu " IROP - modernizace odborných učeben - chemie, fyzika, IVT a učebna cizích jazyků" - aktualizace projektu - realizace - červen až srpen 2021
 • instalace žákovských skříněk pro žáky 6. - 9. ročníků - 80 skříněk
 • novým metodikem prevence byla od 1. 9. 2019 jmenována Mgr. Radka Veselá
 • od 11. 3. do 30.6.2020 - uzavření školy z důvodu vyhlášení nouzového stavu - pandemie koronaviru
 • pedagogický sbor rozšířili tři noví kolegové (M, IVT, 1. stupeň)
 • do školní jídelny kupujeme dva nové sporáky

 

Rok 2020 - 2021

 • duben - ukončení "Projektu snížení energetické náročnosti školy"
 • duben - škola slaví 30 let od svého otevření 1990 - 2020
 • zvyšujeme bezpečnost žáků - na všechny vstupní dveře je instalován nový docházkový a vstupní systém napojený na elektronickou TK v systému Bakaláři
 • pedagogický sbor doplňuje učitelka tělesné výchovy a německého jazyka
 • evaluace školy - dotazníkové šetření o stavu školy - učitelé, žáci, rodiče